militär bär barn bort från rykande eld i bakgrunden

Projekt: Nytt vin i nya läglar: Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar

Det här projektet syftar till att utveckla ny kunskap om och bättre förståelse för samhällets förutsättningar att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret. Projektet fokuserar på hur dessa förutsättningar påverkas av förändringsprocesser i samhället på medborgarnivån, förvaltningsnivån och den internationella nivån.

Fakta om projektet

Projektansvarig vid Linnéuniversitet
Douglas Brommesson
Övriga projektmedlemmar
Rikard Bengtsson (projektledare) och Jana Wrange, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tidsplan
1 jul 2018–30 apr 2023
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det här projektet syftar till att utveckla ny kunskap om och bättre förståelse för samhällets förutsättningar att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret. Projektet fokuserar på hur dessa förutsättningar påverkas av förändringsprocesser i samhället på tre nivåer:

  • Medborgarnivån aktualiserar frågor om legitimitet, fragmentering och sammanhållning i samhället.
  • Förvaltningsnivån undersöker fenomen som decentralisering och privatisering, vilka har bäring på frågor om organisering, styrning och implementering av operativ verksamhet.
  • Internationella nivån tar sin utgångspunkt i frågan om hur statens bi- och multilaterala interaktion med andra länder och i internationella fora inverkar på statens beslutskapacitet, handlingsutrymme och organisering.