linnea

Projekt: Nyutveckling av masterprogram i datavetenskap

Syftet med projektet är att nyutveckla vårt befintliga 2-åriga masterprogram i datavetenskap, med inriktning mot programvaruteknik. Resultatet ska bli ett nytt masterprogram som är mer relevant för näringslivet och mer attraktivt för studenterna. Det är alltså viktigt att både näringsliv och studenter är med i processen från början.

Projektet avslutades i januari 2018 och det nya programmet hade premiär ht 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Morgan Ericsson
Projektmedlemmar
Morgan Ericsson, Jesper Andersson, Mauro Caporuscio, Johan Hagelbäck, Andreas Kerren, Narges Khakpour, Jonas Lundberg, Welf Löwe, Danny Weyns
Finansiär
KK-stiftelsen (Avans 2015)
Tidsplan
2016-01-01 till 2017-12-31
Ämne
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Vi vill skapa ett program...

  • med EN tydlig profil inom ett område där vi är forskningsmässigt starka
  • som genom att vara mer relevant för näringslivet blir mer attraktivt för studenterna
  • som är en direkt länk mellan universitetets forskning och näringslivets kompetensbehov
  • som är bättre anpassat vad det gäller innehåll till de 2- och 3-åriga program i datavetenskap som ges vid Linneuniversitetet
  • som inte bara kan läsas av studenter bosatta i Kalmar och Växjö, utan på längre sikt ska kunna ges på distans och därmed bli tillgängligt globalt.

Det nya programmet kommer att fokusera på systemarkitektur, ett område med många "heta" tillämpningar inom näringslivet. Valet av inriktning är ett resultat av en förstudie som bygger på rapporter om framtida kompetensbehov inom IT-industrin samt intervjuer med representanter från näringsliv och nuvarande och före detta studenter. En fokus på systemarkitektur är också väl förankrat i institutionens forskning.

Programmet kommer att byggas utifrån tre temakurser som fokuserar på Internet of Things, Big Data och smarta system. Syftet med dessa kurser är att belysa hur systemarkitekturer används i verkliga system, och hur val och implementation påverkar systemet.

Utvecklingen av programmets innehåll sker i nära samarbete med näringslivet. Projektet använder sig av en etablerad modell för samverkan som bygger på så kallade Club of Experts (CoE), som är en liten expertgrupp med representanter från näringslivet och universitetet som definierar innehållet i utbildningen. En referensgrupp kommer sedan att ges möjlighet att ge feedback på utbildningsinnehållet.

Den nya utbildningen kommer ha ett starkt fokus på praktisk tillämpning. Många kurser kommer därför att utgå från ett projektbaserat lärande som pedagogisk metod. Förhoppningen är att kurserna kommer att ges i nära samarbete med näringslivet och fokusera på verkliga fall och tekniker.

Vill du vara med och utveckla det nya masterprogrammet? Tveka då inte att höra av dig till projektledare Morgan Ericsson.

Medarbetare