EU-flagga bakom taggtråd

Projekt: Omhändertagna ungdomar med krigserfarenhet

Syftet med denna studie är att analysera berättelser från ungdomar som har upplevt krig, flytt till Sverige samt omhändertagits och placerats på institutioner.

Fakta om projektet

Namn
Omhändertagna ungdomar med krigserfarenhet: en sociologisk studie av unga invandrares stigman och sociala jämförelser
Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
Sophia Yakhlef, Högskolan Kristianstad
David Wästerfors, Lunds universitet
Yaka Matsuda, Hiroshima University, Japan
Tidsplan
2016–
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I krigssituationer är civila inte sällan en direkt måltavla för – och ibland rentav deltagare i – krigshandlingar. Ungdomar som flytt från krig har direkt eller indirekt varit involverade i kriget och som resultat av detta blir de sannolikt påverkade under en stor del av eller hela resten av livet.

Syftet med studien är att analysera berättelser från ungdomar som har upplevt krig, flytt till Sverige samt omhändertagits och placerats på institutioner. Det teoretiska perspektivet utgörs av en etnometodologiskt influerad interaktionism. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt sociala jämförelser samt tal om stigma och offerskap, såsom detta uttrycks i intervjuerna.

Studiens material samlas in genom kvalitativt orienterade intervjuer med omhändertagna ungdomar med krigserfarenheter. Intervjuer med anställda vid institutionerna sker också, för att utröna hur organisationen av eventuell behandling av dessa ungdomar gestaltar sig.

Länkar