läkare som håller patients hand

Projekt: Onco-Aging: Smart hälsogemenskap för äldre cancerpatienter

Projektet inriktar sig direkt på två stora hälsoproblem i dagens Europa: cancer och ett åldrande samhälle. Det ska främja medvetenheten om specifika behov hos äldre cancerpatienter genom att samarbeta med vårdpersonal, medicine studerande och forskare.

Fakta om projektet

Projektnamn
Onco-Aging: Smart hälsogemenskap för äldre cancerpatienter och tvärvetenskapliga interaktioner med medicinsk utbildning för framtida geriatriker
Projektledare vid Linnéuniversitetet

Mexhid Ferati
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Universität zu Köln, Tyskland; Università degli Studi di Firenze, Italien; University of Birmingham, UK; Universiteit Leiden, Nederländerna
Finansiär
EUniWell (European University for Well-Being)
Tidsplan
Okt 2020–sept 2021
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Medfak.uni-koeln.de/fakultaet/euniwell/onco-aging

Mer om projektet

Antalet äldre personer med cancer förutspås öka under de kommande decennierna, eftersom förekomsten av cancer är elva gånger högre bland personer över 65 år. Flera typer av cancer som förekommer i högre åldrar har icke-bemötta kliniska och icke-kliniska behov och låg överlevnad.

Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om ovan nämnda behov med hjälp av en undersökning för att informera medicinska och sociala vårdinitiativ. Projektet syftar också till att vidareutveckla kursplaner inom geriatrik genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra partneruniversitet inom EUniWell, genom att ansluta en smart hälsogemenskap för äldre cancerpatienter baserad på medicinska, utbildningsstyrda, tvärvetenskapliga interaktioner.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa och Utbildning i förändring.