Man håller i ett knippe ballonger som formar ett hjärta.

Projekt: Online-baserat stöd för sexuell rehabilitering efter prostatacancer och cancer i lilla bäckenet

Detta projekt avser att utveckla och testa internetbaserade stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par där ena parten genomgått behandling för prostatacancer eller cancer i lilla bäckenet.

Fakta om projektet

Projektledare
Amanda Hellström, leg. sjuksköterska, docent i vårdvetenskap

Övriga projektmedlemmar
Camilla Wennerberg, leg. sjuksköterska, uroterapeut Region Kalmar län, doktorand Linnéuniversitetet
Carina Danemalm-Jägervall, leg. sjuksköterska, sexualrådgivare Region Kronoberg
Marta Piwowar, leg. psykolog, ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset
Mirjam Ekstedt, leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet
Viktor Kaldo, leg. psykolog, professor i psykologi Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet
Katarina Görts Öberg, leg. Psykolog och psykoterapeut, Med dr., ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Schildmeijer, leg. Sjuksköterska, docent vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Skåne, RCC Syd, Karolinska institutet (ANOVA)

Finansiär
Prostatacancerförbundet, FORSS, Cancerstiftelsen Kalmar län, Cancerfonden

Tidsplan
2020-2024

Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Forskargrupp
The ReAction Group

Mer om projektet

Genom projektet "Aktiv patientmedverkan med hjälp av ett ehälsostöd i cancervårdens övergångar" framkom att påverkan av den sexuella funktionen efter operation för prostatacancer är ett vanligt problem. Många män känner också att de saknar det rätta stödet att kunna hantera problem relaterat till sex. Konsekvenserna på sexlivet är inte enbart fysiska, utan handlar också om förändrad självbild och relationer. Därför är det viktigt att erbjuda ett stöd som tar hänsyn till alla dessa delar.

Inom detta projekt avser vi skapa ett online program, där varje behandlingsmodul har ett specifikt fokus, till exempel läkemedelsbehandling och hjälpmedel, intimitet och kommunikation, självbild och livskvalitet. Under 2020/2021 har behandlingsmodulerna utvecklats. Programmet har tagits fram i två versioner – en version med veckovis återkoppling från en coach och en annan version som är helt självstyrd av patienten. Utformningen gör programmet flexibelt att ta del av och det kan utjämna regionala skillnader för uppföljning. Under hösten 2021 har vi påbörjat inkludering av par till en pilotstudie för att undersöka genomförbarhet, acceptans och relevans av det framtagna stödprogrammet.

Under 2022 avser vi att gå vidare med projektet om sexuell rehabilitering efter cancer och nu även inkludera patientgrupper med tjock- och ändtarm, anal, urologisk och gynekologisk cancer. Det innebär också att vi inte enbart kommer att fokusera på patienter som genomgått kirurgiska ingrepp, utan även andra behandlingar som kan påverka tas i beaktande.

Parallellt arbetar vi vidare med att utvärdera pilotstudien för par, där mannen genomgått radikal prostatektomi för prostatacancer. Under 2022 har vi fått fortsatt forskningsanslag från FORSS för detta projekt. Lärdomar från pilotstudien kommer att tas med i det större projektet.

Vårt nya utvidgade projekt om Internetbaserad rehabilitering för psykosocial och sexuell hälsa hos patienter som genomgått behandling för cancer i lilla bäckenet, var ett av de 230 projekt som fick anslag från Cancerfonden 2021. Detta innebär också att vi nu kan ta in fler medarbetare för att möjliggöra forskningen.

Projekten om sexuell rehabilitering efter cancer är en del av den forskning som bedrivs i forskargruppen The ReAction group.