fotbollsspelare; en känner på den andres knä

Projekt: Operation korsband: Rehabilitering efter främre korsbandsskada

Detta projekt syftar till att förbättra rehabiliteringen för individer som har drabbats av en främre korsbandsskada. Projektet är ett samarbete mellan Länssjukhuset i Kalmar och Linnéuniversitetet.

Fakta om projektet

Projektledare
Jesper Augustsson
Övriga projektmedlemmar
Sofia Ryman Augustsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Länssjukhuset i Kalmar
Tidsplan
3 mars 2023–31 dec 2026
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den övergripande målsättningen med projektet är att verka för en förbättrad och vetenskapligt klargjord rehabilitering för personer med främre korsbandsskada. Trots en stor mängd forskning och projekt kring förebyggande träning för idrottsaktiva ungdomar i riskidrotter (exempelvis fotboll, handboll och innebandy), är den främre korsbandsskadan idag fortfarande vanligt förekommande.

När det gäller rehabiliteringen efter opererad främre korsbandsskada finns en kunskapslucka – en brist på evidens. Viktiga frågor som hur rehabiliteringen skall struktureras, vad den skall innehålla och hur den skall utvärderas är idag inte klarlagda.

Projektet har inletts med datainsamling i form av en ny enkät med syfte att identifiera och förklara – för att på så vis kunna förebygga – de riskfaktorer som orsakar att en person drabbas av en främre korsbandsskada. Vår enkät är mer detaljerad och ger mer information om hur den främre korsbandsskadan uppstod än de enkäter som idag finns i litteraturen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin.

Medarbetare