spillmaterial, collage

Projekt: Optimalt materialutnyttjande för hållfasthetsklassat konstruktionsvirke

Inom detta projekt utvecklas en metodik för att utifrån laserskanning och färgskanning av ytor fastställa var det finns kvistar och hur stora dessa är. Projektet ska även definiera lämpliga kriterier för oacceptabel snedfibrighet samt beräkna proportioner mellan spill och tillvarataget trämaterial för produktion av virke.

Detta projekt avslutades i december 2017.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Olsson
Övriga projektmedlemmar
Jan Oscarsson, Andreas Briggert
Finansiär
Centrum för byggande och boende med trä (CBBT)
Tidsplan
Januari 2016–december 2017
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Konstruktionsvirke och limträlameller fingerskarvas för att virke av tillräcklig längd ska kunna tillverkas eller för att delar av plankor som innehåller oacceptable defekter ska kunna sågas bort utan att hela plankan behöver kasseras. Fingerskarvar får dock inte placeras i eller i närheten av kvistar, eller i snedfibrigt virke, och därför måste man kunna identifiera sådana defekter. Ju bättre metoder för att göra detta, desto mindre spill och högre kvalitet kan uppnås i produktionen.

Inom detta projekt utvecklas en metodik för att på basis av laserskanning och färgskanning av ytor med god säkerhet kunna fastställa var det finns kvistar och hur stora dessa är, samt att definiera lämpliga kriterier för oacceptabel snedfibrighet. Vidare ingår att beräkna proportioner mellan spill och tillvarataget trämaterial för produktion av virke med eller utan särskilda krav på hållfasthet.

Delresultat som framkommer har stort värde även för andra mål än de som särskilt definierats för projektet. En säker bestämning av storlek och form på kvistar som syns på virkets ytor är nämligen en förutsättning för 3D-modellering av kvistars geometri, vilket i sin tur är en förutsättning för bestämning av fiberorienteringen i 3D inuti virke. Delresultat utnyttjas alltså även inom forskningsprojekt som syftar till att utveckla avancerade virkesmodeller som byggs upp på basis av industriell datainsamling.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.

Medarbetare