Bonde på ett vetefält vid solnedgången.

Projekt: Optimering för hållbar energiförsörjning och livsmedelsproduktion på landsbygden

Projektet handlar om hur energisystem på lantbruk kan optimeras för att realisera den potential som lantbruk har att vara självförsörjande på förnybar energi från exempelvis sol, vind och biogas.

Fakta om projektet 

Projektledare
Karl-Olof Lindahl
Övriga projektmedlemmar
Björn Lindenberg, Alexander Marcial, Jonas Nordqvist, Magnus Perninge, Per Ranstad, David Stigson, Ulrika Welander
Deltagande organisationer
Linneuniversitetet, Fredrikslunds Lantbruk AB
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse (Utlysning 2023: Entrepenörskap, särskilt för en levande landsbygd)
Tidsplan
1 september 2024 - 31 augusti 2027
Forskningsämne
Matematik, elektroteknik och bioenergiteknik (institutionen för matematik, institutionen för fysik och elektroteknik och institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys

Mer om projektet 

Projektet handlar om energieffektivisering och att realisera den potential som lantbruk har att vara självförsörjande på energi. Inom jord- och skogsbruk finns stora möjligheter till förnybar energiproduktion från exempelvis sol, vind och biogas. Inom projektet skapar vi lösningar för hur energisystem på lantbruk kan optimeras för ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan. Projektet svarar mot flera behov på gårdsnivå, regional och nationell nivå som ökad konkurrenskraft för lantbruk, tryggad livsmedelsproduktion, krisberedskap, minskad klimatpåverkan från jordbrukssektorn och balansering av elmarknaden. Resultaten från projektet kommer att kunna användas för optimal styrning av energisystem, och som underlag för investeringsbeslut i samband med uppgradering, utveckling av energisystem på lantbruk. Delresultat från projektet kommer även att användas i undervisning på civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik. 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys 

Medarbetare