Fältstationen för projektet MicroThi. Foto: Elin Lindehoff

Projekt: Överföring av tiamin i den mikrobiella födoväven (MicroThi)

Thiaminbrist hos fisk och sjöfågel är ett utbrett problem i Östersjöområdet som leder till reproduktionsstörningar och överdödlighet. I projektet MicroThi undersöks produktion och överföring av tiamin i den mikrobiella näringsväven.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Lindehoff, Samuel Hylander, Hanna Farnelid
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Emil Fridolfsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
AQUACOSM transnational access, FORMAS, Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 maj 2019-
Ämnen
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marina växtplankton – ekologi och applikationer och Djurplanktonekologi
Webbplats
Länk till forskningsstationen i Tvärminne, Finland

Mer om projektet

Brist på tiamin (vitamin B1) har lett till allvarliga beteende- och reproduktionsstörningar hos fisk och sjöfågel. Området kring Östersjön verkar vara särskilt utsatt för tiaminbrist men ännu är det oklart varför tiaminbrist uppstår i marina ekosystem. Djur får i sig tiamin via födan. Därför kan förändringar i näringskedjan ha en direkt koppling till tiaminbrist.

I projektet MicroThi undersöks produktion och överföring av tiamin hos olika nivåer i den mikrobiella näringskedjan. Vi studerar hur förändringar i artsammansättning av växtplankton påverkar upptaget samt effektiviteten av överföringen till högre trofiska nivåer. Detta projekt kan bidra med ny kunskap om orsakerna bakom tiaminbrist samt kartlägga nyckelgrupper för tiaminöverföring till högre nivåer i näringskedjan.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer, i Djurplanktonekologi och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).