Demonstrationståg

Projekt: Peacebuilding amidst ongoing violence: The Contribution of the Swedish Police Training Program to Sustainable Peace in Colombia

Projektet utvärderar det utbildningsprogram, hos Colombias poliskår, som svenska polisen påbörjade 2013. Detta som en del av en internationell ansats att reformera säkerhetssektorn i ett land präglat av årtionden av interna väpnade konflikter.

Fakta om projektet

Projektledare
Manuela Nilsson
Övriga projektmedlemmar
Cecilia Jonsson och Ola Kronkvist
Tidsplan
1 maj 2018-31 dec 2022
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier och polisvetenskap (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap) 

Mer om projektet

Återuppbyggnaden av samhällen som brutits ned av långa perioder av våldsamma konflikter är en av dagens största utmaningar. Internationella fredsbyggnadsstrategier understryker behovet av att etablera nära relationer mellan internationella och lokala aktörer för att möjliggöra stegvis förändring mot lokal förvaltning; en nödvändighet för varaktig fred. En nyckelkomponent för sådana strategier är reformation av säkerhetssektorn, som har uppdraget att förbereda polis och militär i ett land som reser sig ur en långdragen konflikt, mot att arbeta inom ramverket för demokrati, fred, civilrätt och rättssäkerhet. Denna reform är, hur som helst, svårt hämmad av det fortsatt grova våld som präglar tidigare konfliktdrabbade områden där utmaningarna för polis och militär skiljer sig avsevärt från uppgifterna de är skapade för.

Colombia är ett typexempel på ett land som brottas med detta dilemma. Processen att avsluta den interna väpnade konflikt som pågått sedan sextiotalet, och därmed är den äldsta på västra halvklotet, nådde en ny milstolpe hösten 2016 då ett fredsavtal skrevs mellan konfliktens huvudaktörer, Colombias regering och Armed Revolutionary Forces of Colombia (FARC). Trots avtalet har andra väpnade grupper, delvis som ett resultat av tidigare något misslyckade avväpnings- och demobiliseringsförsök, fortsatt att ödelägga delar av landet. Våldet är särskilt omfattande på vissa delar av landsbygden, där droghandeln i årtionden gett näring åt brottslighet, och väntas stiga ytterligare under den genomförandeperiod av skör fred som landet befinner sig i.

Som en del av den internationella ansatsen för fredsbyggandet i Colombia har svenska polisen 2013 inlett ett utbildningsprogram, för Colombias polis, som finansieras av Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA). Utbildningsprogrammet kombinerar övning med fokus på specifika frågor, såsom våld i hemmet och sexuellt våld, med införande av nya metodologier för polisutbildning och ledarskap. En andra och sista finansieringsperiod (2018-2020) har nyligen beviljats av SIDA och syftar till att styrka polisen att särskilt arbeta inom ramverket för uppbyggandet av varaktig fred. Preventivt arbete, utbildning och polisledning är kärnelement i denna andra fas. Medarbetare från polisutbildningen vid Linnéuniversitetet, i samarbete med polisen i Colombia, har varit – och är fortfarande – instrumentala i genomförandet av utbildningsprogrammets båda faser.

Medarbetare