Kvinna med smartphone utanför en klädbutik.

Projekt: Innovationer inom digitalisering för detaljhandelsförsäljning i omni-kanaler (PERFORM)

Syftet med PERFORM-projekt är att utveckla och etablera ett europeiskt nätverk med fokus på framtida ledare och chefer inom digital detaljhandel. Projektet fokuserar på att, med stöd av digital teknik och genom en kombination av utbildning och forskning, hitta arbetssätt och verktyg för att tackla utmaningar och möjligheter inom detaljhandelssektorn.

Fakta om projektet

Projektledare
Anita Mirijamdotter
Övriga projektmedlemmar
Ioannis Allagiannis, Soumitra Chowdhury, John Jeansson, Päivi Jokela, Arianit Kurti, Erdelina Kurti, Aparna Lohiya, Linnéuniversitetet; Diana Chronéer, Luleå tekniska universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sverige; Maynooth University, Irland, University of Applied Sciences Övre Österrike; Eindhoven University of Technology, Nederländerna; Johannes Kepler University, Österrike; August-Wilhelm Scheer Institute, Tyskland; Raiffeisenlandesbank, Österrike; Dublin City University, Irland; Unimarkt, Österrike; Scheer GmbH, Tyskland Intersport Österrike; NTS Retail; Technology For Mobile Sp. z o.o. (Ltd.), Polen; BlueRock Logistics, Nederländerna; Kilkenny Group, Irland.
Finansiär
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 765395
Tidsplan
1 jan 2018 – 31 dec 2022
Ämne
Informatik (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Kunskapsmiljö
Digitala Transformationer
Webbplats
https://www.perform-network.eu/

Mer om projektet

Ny teknisk utveckling och den pågående digitaliseringen gör att den traditionella detaljhandeln idag är utsatt för stora utmaningar. Detaljhandeln är en stomme i den europeiska ekonomin och har en stark inverkan på många andra relaterade sektorer, till exempel logistik, transporter och betalningslösningar. Genom att utbilda nästa generation av digitala detaljhandelschefer och bedriva forskning ska PERFORM stärka den europeiska detaljhandeln. Innovationskapaciteten förbättras och Europa blir mer konkurrenskraftigt. EU anser att detaljhandeln är en av nyckelsektorerna som har en potential att driva övergången till en mer hållbar ekonomi och konsumtionsmönster. Med tanke på storleken på denna bransch, dess betydelse för den europeiska ekonomin och hotet från stora utländska online-återförsäljare, t.ex. Amazon, är det viktigt att hjälpa europeiska återförsäljare i den digitala transformationen.

Traditionella fysiska återförsäljare står inför utmaningar på grund av digitaliseringen inom denna mycket konkurrensutsatta marknad. Europeiska studier visar dock att de flesta kunder för närvarande inte gillar rena återförsäljare på nätet. Kunderna föredrar en hybridmodell då traditionella butiker ger dem möjlighet att uppleva produkter och att få personlig rådgivning från experter. Å andra sidan byter de till återförsäljare på nätet när de värdesätter lägre priser, tids- och platsoberoende, ett större produktutbud, mer detaljerade produktbeskrivningar och produktrecensioner från andra kunder. Dessutom förbättrar teknisk utveckling, till exempel virtuell verklighet, kundupplevelsen ytterligare. Avancerad teknik kan inkludera att tillhandahålla ytterligare produktinformation via mobil enhet, inomhusnavigering, förbättrad produktpresentation via augmented reality eller personliga produktrekommendationer. För närvarande saknar Europa sådana återförsäljare och följaktligen släpar de efter sina amerikanska och asiatiska konkurrenter. Detta projekt bidrar till att höja kompetensen och innovationsförmågan för den digitala detaljhandeln.