fötter och ryggsäck som står på asfalt bakom en linje med en svensk flagga på

Projekt: Polisverksamhet och brottsförebyggande samarbete i gränsområden

Utgångspunkten för detta projekt är den uttalade ambitionen att Norden ska vara världen mest hållbara och integrerade region 2030. Syftet är att belysa polisverksamhet och brottsförebyggande samarbete i gränsområden på såväl strukturell som mer vardaglig nivå utifrån kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Lindström
Övriga projektmedlemmar
Johan Rosquist och May-Britt Rinaldo Ronnebro, Linnéuniversitetet; Ulf Sempert; Henrik Stevnsborg, Københavns Universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Københavns Universitet, Danmark
Finansiär
Centrum för polisforskning och utveckling (CPU)
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Polisiärt arbete, kriminologi (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Gränser finns överallt – vissa är robusta och distinkta, medan andra är flytande eller imaginära. Såväl organiserat internationellt samarbete som nationella reformer genomförs ofta i syfte att förhindra negativa konsekvenser av gränser.

Emellertid leder sådant samarbete eller sådana reformer till nya gränser. Det kan således konstateras att begreppet "gräns" kan ha flera innebörder. Inte desto mindre har begreppet stor betydelse för förståelsen av såväl historien som sam- och framtiden.

Entiteter som "polisen", "brottsligheten" och "samverkan" tycks, i mycket stor utsträckning, vara nationellt laddade. Från vissa håll uttalas ibland uppfattningar som "om svensk polis ändå kunde vara som den finska polisen!". Från andra håll har påtalats att "dansk polis är bättre på att hantera den grova gängkriminaliteten än andra länders polis" eller att "samverkan mellan polisen och andra myndigheter i ungdomsärenden är mycket smidigare i Norge än i övriga Norden".

I en förstudie till detta projekt gjordes följande iakttagelser: En norrman svarade ”jag blir hellre gripen av norsk polis än av svensk” på frågan om hur det är att bo och leva i gränsområdet mellan Norge och Sverige. Hans förklaring var att ”norsk polis är mycket vänligare”. En dansk polischef svarade "jo, nuförtiden har vi förtroende för svensk polis" på vår fråga om hur samarbetet mellan polisen i Öresundsregionen fungerar; underförstått: det hade de inte tidigare.

De nationella tankefigurerna "polis", "brott" och "samverkan" är särskilt intressanta att studera i gränsområdena mellan våra nordiska länder, men även intranationellt eftersom gränser finns överallt. Utgångspunkten för detta projekt är den uttalade ambitionen att Norden ska vara världen mest hållbara och integrerade region 2030. Syftet är att belysa polisverksamhet och brottsförebyggande samarbete i gränsområden på såväl strukturell som mer vardaglig nivå, utifrån kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Centrum för polisforskning och utveckling (CPU).

Medarbetare