barn som sitter och äter smörgås i skogen

Projekt: Politics of Belonging: Promoting children's inclusion in educational settings across borders

I detta projekt studerades tillhörighet, inkludering och exkludering i pedagogisk praktik för barn mellan tre och åtta år.

Detta projekt avslutades i september 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Anette Emilson
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Peter Karlsudd, Lise-Lotte Eek Karlsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Uleåborgs universitet, Finland; Islands universitet; Universitetet i Stavanger, Norge; ZEUD University of Applied Sciences, Nederländerna
Finansiär
NordForsk
Tidsplan
2018–2021
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Uis.no/nb/tilhorighet-i-barnehagen

Mer om projektet

Projektet är ett samarbete mellan universitet och forskare från fem länder. I projektet studeras tillhörighet, inkludering och exkludering i pedagogisk praktik för barn mellan tre och åtta år. Projektet avser generera...

  • fördjupad teoretisk förståelse om tillhörighet som ett komplext, mångdimensionellt och maktrelaterat fenomen i pedagogisk praktik;
  • empirisk kunskap om tillhörighet i pedagogisk praktik;
  • praktiska verktyg för att stödja tillhörighet i pedagogisk praktik för barn, pedagoger och föräldrar med olika bakgrund och individuella behov

Trots ett växande intresse för att motverka exkludering och främja inkludering och tillhörighet i samhället finns det lite kunskap om hur detta kan realiseras i barns, föräldrars och pedagogers dagliga liv i förskola och skola. Det saknas också kunskap om hur tillhörighet kommer till uttryck i styrdokument liksom i pedagogisk praktik. Således finns ett behov av att utveckla kunskap om och verktyg för arbetet med tillhörighet och inkludering i förskola och skola.

Projektet involverar en mångfald av barn, pedagoger och föräldrar från de fem olika länderna. Bland deltagarna finns olika etniska bakgrunder representerade liksom barn i, och utan, behov av särskilt stöd. Vidare kännetecknas projektet av ett nära samarbete mellan forskare och praktiker, andra yrkesverksamma, barn och föräldrar.

Projektet finansieras av NordForsk 2018-2020 och är en del av forskningen i forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Medarbetare