sjöman med tross på rött och gult däck

Projekt: Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart

När man jobbar ombord finns det speciella utmaningar. Bland annat kan du inte gå hem efter dagens slut. Den sociala arbetsmiljön är därför mycket viktig. I det här projektet tar vi fram åtgärder för att minska risken för kränkande särbehandling och för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö i en jämställd sjöfart.

Foto: Jörgen Språng

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Österman
Övriga projektmedlemmar
Magnus Boström, Linnéuniversitetet; Anna Lundberg, Sjöfartstidningen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sjöfartstidningen
Finansiär
AFA Försäkring
Tidsplan
1 jan 2019–31 jan 2021
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Hösten 2017 skakades vi av #MeToo-rörelsen som uppmärksammade sexuella trakasserier inom olika yrken och sammanhang. Sjöfartens upprop #lättaankar förenade 1 150 kvinnliga sjömän. Att arbeta till sjöss, ibland flera månader i sträck, innebär att den som känner sig utsatt har liten möjlighet att söka stöd från vänner och familj och det är svårt att dra sig undan.

Uppropet har engagerat sjöfartsnäringen, men det behövs mer kunskap om effektiva åtgärder för hur kränkande särbehandling ska förebyggas och hur kränkningar ska hanteras när de inträffar. Dessa metoder måste kunna anpassas efter sjöfartens speciella förutsättningar med en kombinerad arbets- och boendemiljö ombord.

Syftet med projektet är att ta fram åtgärder för att minska risken för kränkande särbehandling och att stärka arbetet för en god organisatorisk och social arbetsmiljö i en jämställd sjöfart. En utvärdering av åtgärderna sker tillsammans med representanter från branschen. Det övergripande projektmålet är att kommunicera användbara metoder och strategier som beskrivs så att det tydligt framgår vad de innebär och varför de fungerar. En god förankring av projektet i branschen förväntas ge resultatet legitimitet, vilket underlättar implementering av åtgärderna. Resultaten kommer att göras fritt tillgängliga genom sjöfartens befintliga kanaler för arbetsmiljökunskap.

Läs även nyheten om projektet, Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Medarbetare