Lövskog

Projekt: Privata skogsägares insats för naturvård

Fakta om projektet

Projektledare
Erika Olofsson (Linnéuniversitetet), Rikard Jakobsson (Linnéuniversitetet)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiärer
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tidsplan
2021-01-01-2021-12-31
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Skog och trä, Småskaligt skogsbruk

Mer om projektet

I södra Sverige ägs 80 % av skogsmarken av privata skogsägare. Det flesta åtgärder som utförs i södra Sveriges skogar för att nå miljö- och produktionsmålen utförs alltså av privata skogsägare. En bättre förståelse för de privata skogsägarnas värderingar och praktiska skogsskötsel kan hjälpa till att hitta alternativa vägar att implementera skogspolitiken med syfte att uppnå miljö- och produktionsmålen. Syftet med projektet är därför att få mer kunskap om privata skogsägares egna tankar om sitt ägande och brukande, vilka motivationsfaktorer och hinder som finns för olika åtgärder i skogen och vad som görs i praktiken.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Skog och trä och Småskaligt skogsbruk