allmän projektbild

Projekt: Programmering och matematik – meningsskapande och kommunikation i matematikundervisning

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur man kan förbättra elevernas matematiska kommunikation och meningsskapande genom att använda programmering som ett didaktiskt verktyg.

Fakta om projektet

Projektledare
Constanta Olteanu
Övriga projektmedlemmar
Gunilla Gunnarsson, Lucian Olteanu, Linnéuniversitetet; Anna Melander, Emma Nilsson, Reine Karredal, Robert Martinell, Maha Esper Andersson, Kalmar kommun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun
Finansiär
Fakulteten för teknik
Tidsplan
15 aug 2018–31 dec 2020
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Lärare i Kalmar kommun är med i ett unikt forskningsprojekt inom programmering. I forskningsprojektet ska lärare och forskare jobba sig fram i hur man kan och ska arbeta med programmering i grundskolan. Särskilt fokus läggs på att skapa nytta för svensk skola som har stor betydelse för lärandet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i matematikdidaktisk belysning (VÄMA).

Medarbetare vid Linnéuniversitetet