allmän projektbild

Projekt: Promoting building retrofits in the private residential sector (ProRetro)

Målet med detta projekt är att övervinna hinder för renovering av bostäder genom att erbjuda nya one stop shop-tjänster i fem tyska städer/regioner.

Fakta om projektet

Namn
Promoting Building Retrofits in the Private Residential Sector Through One-stop-shops in Germany (ProRetro)
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Krushna Mahapatra
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Brijesh Mainali
Deltagande organisationer
- Linnéuniversitetet
- Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Tyskland (projektkoordinator)
- e7 Energie Markt Analyse GmbH, Österrike
- Berliner Energieagentur GmbH, Tyskland
- Klimaschutzagentur Region Hannover gGmbH, Tyskland
- ProKlima GbR, Tyskland
- Raumfabrik AG, Schweiz
- Energieagentur Kreis Böblingen gGmbH, Tyskland
- Innovation City Management GmbH, Tyskland
- Sem Île-de-France Energies, Frankrike
- Stadt Wien, Österrike
- Reimarkt Concept BV, Nederländerna
- Régie Régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique, Frankrike
Finansiär
Horizon 2020 (bidragsavtal 894 189)
Tidsplan
1 jun 2020–31 maj 2023
Ämne
Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
https://proretro.eu/en

Mer om projektet

I linje med EU:s energi- och klimatmål har Tyskland åtagit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80–95 % fram till 2050. Inom byggsektorn, som står för 30 % av utsläppen av växthusgaser, siktar den tyska regeringen på ett så gott som klimatneutralt byggnadsbestånd till 2050. Detta kräver att den nuvarande renoveringsgraden ökar från cirka 1 % av byggnadsbeståndet per år till minst 3 %.

ProRetro-projektet syftar till att:

  • Övervinna hinder för renovering av bostadshus genom att erbjuda nya one stop shop-tjänster till kunder i fem tyska städer/regioner.
  • Basera one stop shop-modellen på kundernas behov så att konceptet är attraktivt för kunderna.
  • Konceptualisera, planera, implementera och övervaka och utvärdera de nya one stop shoparna.
  • Förbereda deras fortsättning efter projektets livstid.
  • Omfatta hela kundresan vid en byggnadsrenovering, där besiktning/rådgivning, planering, kontrakt, implementering, övervakning och godkännande ingår – och involvera respektive intressenter/experter i erbjudandet av tjänsten.
  • Bygga på information och erfarenheter från goda exempel från andra europeiska länder för att utforma och implementera one stop shopar, och upprätta kunskapsstrukturer för lärande med dessa organisationer.

Projektet har 13 partner från fem länder, uppdelade i implementerings- och sakkunniga partner. Den huvudsakliga rollen för de sex (internationella) sakkunniga partnerna är att dela sina värdefulla erfarenheter från att skapa och driva one stop shopar och att coacha de tyska partner som ska implementera konceptet i form av workshopar, arbetsskuggning och intensiv coaching på plats.

Professor Krushna Mahapatra och dr Brijesh Mainali från Linnéuniversitetet är sakkunniga representanter från Sverige. I tillägg till ovanstående uppgifter kommer de att leda arbetsuppgift 2.1, om omfattande en genomgång av det nuvarande kunskapsläget om one stop shop-affärsmodeller för energirenovering. Förutom att utvärdera resultaten från tidigare projekt om one stop shop, kommer vetenskaplig litteratur om befintliga hinder för byggnadsrenovering, användarmotivation, situationen för finansiering av energieffektivitetsprojekt, beslutsprocessen för fastighetsägare när de fattar renoveringsbeslut, samt hinder för omfattande renoveringar att tas i beaktande.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.