läkemedelskartor

Projekt: Quality control and purification for new biological drugs (BIO-QC)

Projektet BIO-QC ska utveckla nya material och processer för kvalitetskontroll av läkemedel som baseras på så kallade biomolekyler.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Ian Nicholls
Övriga projektmedlemmar
Linnéuniversitetet: Jesper Wiklander, Subramanian Suriyanarayanan
Akademin: Torgny Fornstedt (projektledare) & Jörgen Samuelsson, Karlstads universitet; Mårten Gulliksson, Örebro universitet
Näringslivet: A Karlsson & M Klarqvist, AstraZeneca; T Aastrup, Attana; M Palmlöf, AkzoNobel; K Andersson, Ridgeview
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Örebro universitet, AstraZeneca, AkzoNobel, Attana, Ridgeview Instruments
Finansiär
KK-stiftelsen, programmet Synergi
Tidsplan
Nov 2017-okt 2020
Ämne
Kemi (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det övergripande syftet med BIO-QC är att besvara frågan hur vi möter kriterierna för kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel, så kallade bioläkemedel, som baseras på stora biologiska molekyler. Bioläkemedel är proteinmolekyler som i princip är kopior eller optimerade versioner av kroppsegna proteiner samt nischade biologiska läkemedel som injiceras i kroppen för att stimulera kroppens eget immunförsvar.

Vi vet hur vi ska hantera kvalitetskontroll av småmolekylära läkemedel, men biomolekyler är mer komplexa. Vid framställningen får man inte fem eller tio föroreningar, som för de småmolekylära läkemedlen, utan 50 eller 100.

Projektet har en budget på drygt 20 miljoner kronor och finansieras genom ett anslag på 9 miljoner kronor vardera från KK-stiftelsen och från de fyra deltagande företagen AstraZeneca, AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals AB, Attana AB och Ridgeview Instruments AB, samt 3 miljoner kronor från de tre deltagande universiteten, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi och därmed en del av arbetet vid  Linnæus University Centre of Excellence (LNUC) for Biomaterials Chemistry.

Läs även nyheten Bättre metoder för kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel (jan 2018).

Medarbetare