träbaserad panel

Projekt: QualityWBPs – innovativa behandlingar och lim för hållbara träbaserade paneler av hög kvalitet

Projektet syftar till att förbättra hygroskopicitet och dimensionsstabilitet i träbaserade paneler.

Detta projekt avslutades i december 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Stergios Adamopoulos, Linnéuniversitetet
Carsten Mai, Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland
Finansiär
Vinnova, VINNMER Marie Curie Incoming, 2,25 miljoner kr
Tidsplan
1 jan 2016-31 dec 2018
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet innebär ett utmärkt tillfälle för dr Reza Hosseinpourpia att stärka sina kvalifikationer genom en anställning som postdoktor vid Linnéuniversitetet och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland. Georg-August-Universität är en av de ledande institutionerna i världen när det gäller att utveckla innovativa tekniker för trämodifiering. Reza Hosseinpourpia kommer därmed att spela en viktig roll för att överföra ny, vetenskaplig kunskap till Linnéuniversitetet, inriktat på forskningsfrågor inom området träprodukter med tillämpning inom näringslivet..

Specifikt kommer Reza Hosseinpourpia med sin expertis inom så kallade wood hydrophobation-tekniker att kopplas direkt till det pågående strategiska projektet Nya miljövänliga skivmaterial, som ska fortgå 1/4 2015 till 31/3 2019 i samarbete med KK-stiftelsen och IKEA of Sweden. Detta engagemang kommer att leda till ett betydande bidrag till samverkansaktiviteterna på Linnéuniversitetet med den privata trä- och möbelsektorn. Reza Hosseinpourpia förväntas öka sina karriärmöjligheter inom akademin eftersom han kommer att delta aktivt med utveckling av kurser, undervisning på masterprogram och handledning av forskarstuderande.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare