allmän projektbild

Projekt: Quantum Information Access and Retrieval Theory (QUARTZ)

Quantum Information Access and Retrieval Theory (QUARTZ) är ett projekt som syftar till att utbilda doktorander i att använda ett nytt, teoretiskt och empiriskt motiverat tillvägagångssätt för åtkomst och inhämtning av information baserat på regelverket inom området kvantmekanik.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Andrei Khrennikov
Övriga projektmedlemmar
Astrid Hilbert
Deltagande organisationer
University of Padova, Italien (koordinator); The Open University och University of Bedfordshire, England; Vrije Universiteit Brussel, Belgien; University of Copenhagen, Danmark; Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Tyskland; Linnéuniversitetet, Sverige
Finansiär
EU:s Horizon 2020-program för forskning och innovation: Marie Skłodowska-Curie actions (forskarmobilitet), stödet för Innovative Training Networks
Tidsplan
1 januari 2017-31 december 2020
Ämne
Matematik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
www.quartz-itn.eu

Mer om projektet

Projektet ska omfatta tillämpningar av den matematiska formalismen hos kvantteori (speciellt kvantsannolikhet och kvantinformation) för att skapa modeller av processen bakom beslutsfattande. Detta kommer att innefatta studier av sannolikhets-, informations-, kognitiva och psykologiska aspekter på den allmänna teorin om beslutsfattande baserat på det kvantlika ramverket genom att, i synnerhet, använda teorin om öppna kvantsystem och kvantinstrument.

Huvudsyftet är att gå vidare mot en modellering av de beslutsfattande aspekterna vad gäller ranking inom informationsåtkomst och -inhämtning. Den doktorand som blir engagerad i projektet kommer att få en grundlig utbildning i kvantinformation och öppna kvantsystem. Han/hon kommer att ytterligare fördjupa denna kunskap för att modellera processen bakom beslutsfattande och adaptiv rangordning av information genom att använda kvantekvationer av Markov-typ. Även dessa approximativa ekvationer är mycket komplicerade och numeriska metoder kommer att användas i stor utsträckning.

Förväntade resultat

  • Utveckling av den allmänna formalismen hos teorin bakom beslutsfattande, baserat på kvantsannolikhet, kvantinformation och teorin om öppna kvantsystem.
  • Metoder för adaptiv rangordning av information (inklusive algoritmer och numerisk simulering) baserar på kvantadaptiv dynamik, vilket kan leda till skapandet av nya algoritmer för adaptiv ranking av information.

Teamet vid Linnéuniversitetet i projektet kommer att arbeta med ämnet Öppna kvantsystem och adaptiv rangordning av informationsposter.

Medarbetare