hand som håller illustration av radioaktiv atom

Projekt: Radioaktivitet – NORM-kontaminering av LNG-bränslesystem

I detta projekt studerar vi om bränslesystem för flytande naturgas är kontaminerade av naturligt förekommande radioaktivt material. De allmänna frågorna är hur man ska detektera detta och vilka mättekniker som ska användas för att erhålla pålitliga mätvärden.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Lindström
Övriga projektmedlemmar
Michael Strand och Nazrin Babashova (masterstudent), Linnéuniversitetet
Markos Koufakis, Strålsäkerhetsmyndigheten
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Strålsäkerhetsmyndigheten
Finansiär
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tidsplan
Jan 2018–
Ämne
Maskinteknik och bioenergiteknik (Institutionen för maskinteknik/Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Den globala konsumtionen av flytande naturgas (liquefied natural gas; LNG) fortsätter att växa på grund av dess lägre miljöpåverkan jämfört med tjock- och dieselolja (heavy fuel oil; HFO och diesel oil; DO), vilka för tillfället är de dominerande fossila bränslena. Därför växlar många länder, liksom Sverige, över till LNG. Med detta följer dock en potentiell risk för att drift- och underhållspersonal exponeras för radioaktiv strålning på grund av kontaminering av naturligt förekommande radioaktivt material (naturally occurring radioactive materials; NORM).

I detta projekt studerar vi om bränslesystem för LNG är kontaminerade av naturligt förekommande radioaktivt material, NORM. De allmänna frågorna är:

  • Hur ska man gå tillväga för att detektera NORM-kontaminering av LNG-bränslesystem (marina och landbaserade)?
  • Vilka mättekniker ska användas för att erhålla pålitliga mätvärden?

Vi är även intresserade av en ökad förståelse av vilka komponenter och systemområden som har en förhöjd sannolikhet att med tiden ackumulera NORM-kontamineringar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Welding Mechanics Laboratory.

Medarbetare