hantlar, äpplen, flaska, nötter och hopprep i en rad

Projekt: Relativ energibrist i svensk idrott (REI-projektet)

Relativ energibrist inom idrotten (REI) är ett syndrom som påverkar både hälsa och fysiologisk funktion. REI är vanligt i idrotter med stora träningsmängder och där kroppsvikt påverkar prestationsförmågan. Vi vill undersöka förekomsten av REI inom svensk idrott, hur träningsmiljöer kan verka förebyggande, hur REI påverkar fysiologisk funktion under den aktiva idrottskarriären, men även potentiella hälsoeffekter senare i livet.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Melin
Övriga projektmedlemmar
Madeleine Ahlgren, Jørgen Kjær, Susanne Linnér, Camilla Mohlin, Per Nilsson, Peter Pagels, Haris Pojskic, Thony Ragnarsson, Kristina Tryselius och Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet; Klara Edlund, Sofiahemmet/Karolinska Institutet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiärer
Centrum för idrottsforskning, Sveriges Olympiska Kommitté, WADA (World Anti-Doping Agency), Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 mars 2022–1 juni 2024
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Relativ energibrist (REI) är ett syndrom som påverkar både hälsa och prestation. REI är vanligt i idrottsgrenar med stora träningsmängder, såsom uthållighetsdiscipliner, och i idrotter med fokus på kropp och vikt, såsom estetiska discipliner.

Relativ energibrist innebär att en idrottare under långa perioder har ett för lågt energiintag i förhållande till träningsmängden, och att kroppen därför skruvar ner viloämnesomsättningen och grundläggande fysiologiska processer för att återupprätta energibalans och förhindra viktnedgång. Bakomliggande orsaker till låg energitillgänglighet är bland annat otillräcklig aptit, okunskap omkring idrottsnutrition eller en ätstörning.

Låg energitillgänglighet leder bland annat till hormonella förändringar, försämrad proteinsyntes, nedsatt fertilitet, en ökad risk för skador, benskörhet och nedsatt prestation. Andra vanliga symptom är mag-tarmkanalsproblem, lågt blodsocker och blodtryck, samt förhöjt kolesterol. En idrottare kan därför vara viktstabil men samtidigt ha relativ energibrist med låg libido eller oregelbunden/utebliven menstruation, med ökad risk för ohälsa, skador och nedsatt prestationsförmåga.

Syftet med REI-studien är att undersöka förekomsten av relativ energibrist med och utan ätstörning inom svensk idrott, hur REI påverkar fysiologisk funktion och näringsstatus under den aktiva idrottskarriären, men även potentiella hälsoeffekter senare i livet. Vi önskar även undersöka hur olika aspekter inom träningsmiljöer kan verka förebyggande för utvecklingen av relativ energibrist och ätstörningar.

Projektet är en del av forskningen i Centrum för Idrottsutveckling, forskargruppen Hållbar idrott, prestation och ledarskap (HIP) och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Information till deltagare

Är du intresserad av att medverka i REI-studien? Läs mer om projektet och om vad det innebär att delta i det, för dig som är idrottare, kontrollperson eller tränare.

Medarbetare