hantlar, äpplen, flaska, nötter och hopprep i en rad

Information om REI-projektet till forskningspersoner

Linnéuniversitetet genomför under 2022–2024 forskningsprojektet Relativ energibrist i svensk idrott (REI). Projektet finansieras av Sveriges Olympiska Kommitté, Centrum för idrottsforskning samt Linnéuniversitetet. Här finns information om projektet och om vad det innebär att delta i det, för dig som är idrottare, kontrollperson eller tränare.

Bakgrund till studien

Relativ energibrist är ett syndrom som beskriver negativa konsekvenser för hälsa och prestation på grund av ett lågt energiintag i förhållande till träningsmängden. Vid låg energitillgänglighet under en längre period nedregleras viloämnesomsättningen och grundläggande fysiologiska processer såsom proteinsyntes och produktion av könshormoner, för att skydda kroppen mot fortsatt nedbrytning. Energibalans återupprättas på en lägre nivå.

Det medför att idrottare kan ha en stabil vikt inom normalområdet, men samtidigt ha för låg energitillgänglighet för optimal fysiologisk funktion, med ökad risk för ohälsa, skador och nedsatt prestation.

Vad är syftet med studien?

Det övergripande syftet med projektet Relativ energibrist i svensk idrott (REI) är att öka kunskapsnivån kring relativ energibrist inom svensk idrott. Vi vill närmare undersöka utbredelse och konsekvenser för prestation samt identifiera förebyggande faktorer inom idrottsmiljöer.

Inkluderingskriterier

För att delta i studien ska du kunna läsa och uttrycka dig på svenska.

  • För att delta i studien som idrottare ska du ha fyllt 18 år och träna och tävla på utvecklingslags-, landslags- eller professionell nivå.
  • För att delta i studien som kontrollperson ska du vara mellan 18 och 30 år och inte idrotta på elitnivå.
  • För att delta i studien som tränare ska du vara anställd som chefs- eller assisterande tränare på utvecklingslags-, landslags- eller professionell nivå.

Hur går studien till?

REI-projektet möjliggör utveckling av förebyggande åtgärder och behandling av hälsokonsekvenser av relativ energibrist. Studien, som består av tre delstudier, ökar möjligheten för hållbar hälsa, prestationsutveckling och förebyggande av skador. Din medverkan är viktig för forskningen, för samhället och för enskilda idrottare.

Delstudie 1 – anonym online-enkät

Den första delstudien är en online-enkät riktad till alla svenska idrottare på rekryterings- och landslagsnivå, till kontrollpersoner som inte är elitidrottare, till samt landslags- och assisterande tränare. Du kan välja att vara anonym, eller att ange dina kontaktupplysningar om du vill delta i Delstudie 2 och/eller 3.

Enkäten för idrottare och kontrollpersoner tar 20–30 minuter att fylla i. Den behandlar frågor relaterade till olika aspekter av relativ energibrist som träning, kropp, viktfokus, fertilitet och skador.

Enkäten för tränare tar 20–30 minuter att fylla i. Den behandlar frågor relaterade till kunskap, erfarenheter och inställning till olika aspekter av relativ energibrist.

Möjliga följder av och risker med att delta i studien?

Studien förväntas inte ge några biverkningar eller nackdelar, bortsett från tiden du behöver avsätta för att delta i den.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss.

Du kan även ta kontakt med Linnéuniversitetets dataskyddsombud Mattias Bengtsson (dataskyddsombud@lnu.se, 0470-70 85 03) om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter i projektet eller önskar klaga på behandlingen av information om dig.