Harpa som placerats och planerats i jord utomhus. Foto: Beate Schirrmacher

Projekt: Reparationsinstrument

Vårt projekt handlar om konstnärer som placerar ut musikinstrument utomhus, bränner dem eller låter dem förmultna i dammar, spelar på redan övergivna instrument och/eller tillverkar nya instrument av upphittade material. Vi undersöker hur dessa konstverk kan hjälpa oss att tänka på nya sätt kring människans kultur i naturen.

Fakta om projektet

Projektledare
Beate Schirrmacher
Övriga projektdeltagare
Heidi Hart, Crafoord-stipendiat vid Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoord-stiftelsen (ettårigt forskningsbidrag)
Tidsplan
1 aug 2023 – 30 juni 2024
Ämne
Intermediala studier, konstnärlig forskning institutionen för film och litteratur, (fakulteten för konst och humaniora)
Forskargrupper
Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och
IMS Green: Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM)

Mer om projektet

Vi närmar oss renaturerade instrument som medier i sin egen rätt och frågar oss vad instrumenten förmedlar när de inte längre i första hand används som musikaliska verktyg. I vår intermediala analys spårar vi samspelet mellan material, sinnen, tecken och konventioner och frågar oss vilken typ av upplevelser som utvecklas när vi inte längre lyssnar på musik utan upptäcker material, upplever olika sinnliga och rumsliga dimensioner och samband.

Re-naturaliserade instrument får oss att uppfatta mer radikala och elementära samband som ifrågasätter vår förståelse av kultur i motsats till natur. Genom att stå i främmande miljöer och slukas av dem förmedlar de inte mänskligt skapad musik, utan förmedlar en känsla av samhörighet och samspel med elementen. Eld, luft och vatten lyfter fram instrumentens material. Instrumenten, i sin tur, synliggör olika former av livsmiljöer och miljöer som vi vanligtvis tar för givna och kan fungera som sammanlänkande reparationsinstrument.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och i IMS Green: Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM)

Presentationer och publikationer

Linnéuniversitetet Live: Hållbar konst och performance (Kalmar campus)

“Instruments of Repair” workshop with artist Julia Adzuki (Växjö konsthall)

Heidi Hart presents Harp Transplant at the National Resource Festival

“The Re-natured Piano,” Environmental Humanities Conference 2023 (Journal of Ecohumanism)

De-composing instruments Heidi Hart and Beate Schirrmacher.

De-composing pianos. Transforming Musical Materials through Destruction and Decay. Univ. of Minnesota Press (forthc.)