strandområde

Projekt: Reviving Baltic Resilience (RBR)

Östersjöregionen är en av de mest innovativa regionerna i världen vad gäller ny, grön teknik. Projektets huvudsyfte är att lyfta fram ett proaktivt tillvägagångssätt när man arbetar med miljöprojekt genom att presentera framgångsrika proaktiva metoder och tekniker för att förhindra att farliga och oönskade partiklar når Östersjön, och samtidigt sprida denna kunskap i den södra östersjöregionen genom en gränsöverskridande strategi.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Environmental Science and Engineering Group (ESEG).

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
William Hogland
Övriga projektmedlemmar
Jelena Lundström och Juris Burlakovs, Linnéuniversitetet; Jan Hupka, Gdansk University of Technology, Polen; Olga Anne, Klaipeda University, Litauen
Deltagande organisationer
Sju partner: Gdansk University of Technology (koordinator), Polen; Klaipeda University, Litauen; Linnéuniversitetet; Industrial Development Center South; Pomeranian Special Economic Zone Ltd, Polen; NSR; Municipality of Palanga, Litauen
Fem anknutna partner för att dela erfarenheter och stöd: Liepaja University, Lettland; Port of Gdansk Authority SA, Polen; CleantechInn; IMCG; KSRR, Sverige

Logotyp, Interreg och EU

Finansiär
Interreg South Baltic Programme
Tidsplan
1 juli 2017-30 juni 2020
Ämne
Miljöteknik (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
chem.pg.edu.pl

Mer om projektet

This project is part of the research in The Environmental Science and Engineering Group (ESEG) research group. ESEG will work with isolation and removal of oil from soil close to the Baltic Sea through ecotextile and phytocap solutions (sunflowers in our pilot case). This pilot case will be conducted at the landfill Moskogen with assistance from the waste management organization KSRR in Kalmar.

The Baltic Sea faces challenges due to a surplus of phosphorus, nitrogen and pollutants (by being one of the busiest maritime areas in the world). The ongoing threat of a diminishing biodiversity and increased eutrophication (mainly due to NH3, NO?, PO4) is most likely the biggest challenge that the region currently faces from an environmental perspective. In addition to this, there has been a recent increase in awareness of the amounts of microplastics, up to 40 tonnes annually, being released to the Baltic Sea and the consequences these particles have on the maritime environment.

The project will raise cross-border awareness of available green technologies to prevent pollutants such as sulfur dioxides, nitrogen oxides, microplastics, oil and nutrients/heavy metals reaching the Baltic Sea. By analyzing the most optimal technical solutions, conducting pilot cases and evaluating the solutions, the project will lower the amount of pollutants and undesired particles reaching the Baltic Sea.

The project's vision is to improve collaboration between organizations and scientists to positively elaborate the Baltic Sea Region environmental quality through using experiences and the best available technology approaches.

Medarbetare