elev vid vita tavlan

Projekt: Rhizomatiskt tänkande och erfarande av matematiska uppgifter

Syftet med detta projekt är att, tillsammans med verksamma lärare, utveckla undervisningen i matematik genom att använda variationsteoretiska principer i samverkan med det rhizomatiska tänkandet.

Fakta om projektet

Projektledare
Constanta Olteanu
Tidsplan

2017-2020
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Denna studie tar avstamp i Deleuzes och Guattaris filosofi och fokuserar på det rhizomatiska tänkandet i relation till användningen av uppgifter i undervisningssituationer som kan ge eleverna möjlighet att urskilja aspekter av det matematiska innehållet i olika situationer.

Projektet är en del av forskningen i forskningsplattformen Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning.