allmän projektbild

Projekt: Riksdagens partigrupper i förändring

Har riksdagens partigrupper i allt större utsträckning blivit mer lika varandra från slutet av 1980-talet till början av 2010-talet? Detta är den grundläggande frågeställning som forskningsprojektet Partigrupper i förändring analyserat. Internationella forskare har tidigare beskrivit detta förhållande som att partierna bildar en informell kartell. Denna ska främja redan etablerade partier, men försvåra för nya partier.

Detta projekt är avslutat.

Partigrupperna är huvudaktörer i den svenska riksdagen. Flera forskningsresultat visar på en ökad betydelse av och självständighet för partigrupper i parlament, men också partiledning och partiledare, på bekostnad av partiernas medlemsorganisationer. Den ökade betydelsen av och de förändrade villkoren för parlamentariska partigrupper äger rum samtidigt som bland andra Riksbankens jubileumsfond noterar att forskningen om riksdagen avtagit. Motsvarande, hävdar vi, kan även sägas om svensk partiforskning. Det föreslagna projektet åtgärdar båda dessa brister genom att analysera förändrade villkor för partigrupperna i Sveriges riksdag.

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Linnéuniversitetet och involverar åtta forskare i sex delprojekt.

Delprojekt

Publikationer