Teckning med män som skär upp en tårta som ska symbolisera Kina

Doktorandprojekt: Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture 1868-1912

Detta doktorandprojekt visade hur Japan interagerade med globala koloniala idéer och praktiker under perioden 1868-1912. Med en komparativ analys av texter riktade till såväl en internationell som en japansk publik undersöktes ursprung, utveckling samt policyeffekter av specifika koloniala idéer i Meiji Japan. Projektet åskådliggör att föreställningar om kolonial ”associering” (association) hade starka förespråkare i Japan, vilket var i överensstämmelse med trender i andra imperier under denna tid. De konkurrerade idéer om assimilering som Japan vanligtvis kopplas samman med blev dominerande först efter 1919.

Bildtext: Japan och andra imperialistiska makter skär upp Kina i en tecknad serie från 1898. Louis Dalrymple, "No Chance to Criticize," Puck, 25 maj 1898. Hämtad från the Library of Congress.

Fakta om projektet

Projektledare
John L. Hennessey
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Nationella Forskarskolan i historiska studier
Finansiärer
Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Nationella Forskarskolan i historiska studier
Tidplan
1 februari 2012–9 mars 2018
Ämne
Historia