äldre man och kvinna som dansar i ett kök

Projekt: Säker i varje steg 2.0

I det här projektet utforskar vi hur ett digitalt verktyg som en del i en så kallad peer to peer-intervention kan integreras i kommunal primärvård. Detta för att hållbart stödja och motivera äldre personer att återerövra, träna och bibehålla sin fysiska funktionsförmåga i hemmet.

Fakta om projektet

Projekttitel
Säker i varje steg 2.0 – att återerövra och bibehålla fysisk funktionsförmåga och självständighet bland äldre personer
Projektledare
Sofia Backåberg
Övriga projektmedlemmar
Susanna Strandberg, Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström och Welf Löwe, Linnéuniversitetet; Larry Katz, University of Calgary, Kanada
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Alvesta kommun, Kalmar kommun, Region Kalmar län
Finansiär
Forte (Projektbidrag 2022)
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Hälsovetenskap, e-hälsa (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Med en ökande andel äldre personer i samhället, ökar också behovet av rehabiliterande insatser som effektivt stödjer äldre personer i att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. När äldre personers funktionsförmåga plötsligt förändras, till exempel efter en skada eller sjukhusvistelse, blir stöd för att återerövra sin funktionsförmåga och tillit till sin rörelseförmåga särskilt viktigt. Arbetsmetoder och verktyg för att hållbart stödja denna process saknas idag.

I ett förberedande projekt (Säker i varje steg 1.0) har ett digitalt verktyg som bygger på peer-to-peer learning (PPL; "lärande i par") och strukturerad video-feedback visat sig bidra till att motivera rörelseförändring bland äldre par. I detta projekt kommer vi att utforska hur PPL-verktyget kan integreras i en intervention som stöd för samskapande av preventiva åtgärder inom primärvården. Syftet är att slutföra utveckling och utvärdera genomförbarheten av en interaktiv PPL-intervention för att återerövra och känna tillit till sin fysiska funktionsförmåga, för att främja självständighet bland äldre personer i en kommunal primärvårdskontext.

Vi kommer att använda en explorativ, samskapande design i två faser:

  1. Workshopar i samverkan med brukare, med äldre personer och personal.
  2. Test av genomförbarhet (acceptans, utvärdering av mått och optimering av design) inom primärvård med hjälp av mixade metoder.

Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och äldre personer kommer att rekryteras via samarbetspartner främst i Kalmar och Alvesta kommuner.

Projektet bidrar med ny kunskap som stöd för ett rehabiliterande, lärande och interprofessionellt arbetssätt bland personal som arbetar med äldre personer. Det är en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Medarbetare