Äldre par tittar på surfplatta

Projekt: Säker i varje steg 1.0

I detta co-design-projekt utforskar vi, tillsammans med äldre personer, hur ett digitalt verktyg kan utvecklas och användas som stöd för äldre att bevara och förbättra funktionell rörlighet, balans och tillit till sin egen rörelseförmåga i vardagen.

Fakta om projektet

Titel
Säker i varje steg 1.0 – interaktiv teknik för funktionell vardagsrörlighet, balans och tillit till sin egen rörelseförmåga bland äldre personer
Projektledare
Sofia Backåberg
Övriga projektmedlemmar
Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström, Susanna Strandberg, Stefan Andersson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, University of Calgary, Kalmar Kommun, Region Kalmar
Finansiär
Forte, STINT, Kampradstiftelsen
Tidsplan
1 dec 2020–1 dec 2021
Ämne
e-hälsa (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation

Mer om projektet

Idag är fysisk inaktivitet den fjärde största riskfaktorn för dödlighet världen över och även en stor orsak till nedsatt fysisk funktion bland äldre personer. Med en växande andel äldre i befolkningen är det viktigt att främja ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv bland äldre för att förebygga åldersrelaterade sjukdomar, funktionshinder, vårdberoende och social isolering. Rörelse- och förflyttningsrelaterade problem utgör en viktig utmaning för hälso- och sjukvården generellt och blir alltmer viktig att ta itu med. Kunskap om effektiva metoder och insatser för att stödja äldre personer att upprätthålla och förbättra sin funktionella rörlighet i vardagen behöver utvecklas med innovativa lösningar.

Detta projekt bygger på Self-Determination Theory och idén att äldre personer kan bibehålla, förbättra och stärka sin funktionella rörlighet och balans om de får adekvat stöd och motivation. Tidigare forskning visar att Peer-to-Peer-lärande (PPL) (lärande i par) och strukturerad video feedback som stöd för reflektion skulle kunna ge ett sådant stöd och motivation. I detta projekt kommer vi använda en befintlig digital PPL-plattform (idag tillgänglig för iPad, iPhone och Android på engelska och svenska) och tillsammans med äldre personer utforma och anpassa innehåll som är skräddarsytt för målgruppen.

Vi använder oss av co-design vilket innebär att vi engagerar äldre personer i utvecklingsprocessen som tillsammans med forskargruppen och teknikutvecklare utformar och skapar innehåll i plattformen. Innehållet kommer sedan att testas och utvärderas av äldre personer i par i deras hem-miljö med hjälp av intervjuer.

Projektet bidrar med värdefull kunskap om äldre personers erfarenhet och behov av stöd i vardagen, individuellt och i par, samt utvecklingen av ett interaktivt verktyg för att förbättra hälsa, funktionell rörlighet, balans och tillit till sin egen rörelseförmåga bland äldre personer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group - Resilient healthcare and patient activation och i spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)