Isbrytaren Atle

Doktorandprojekt: Säkerhet under isbrytaroperationer

Inom ramen för detta doktorandprojekt studerar jag människans roll i strävan mot säkrare isbrytaroperationer. Projektets två huvudsakliga fokusområden är muntlig kommunikation mellan inblandade fartyg, samt den lärprocess som förser besättningsmedlemmar med kunskap och färdigheter som krävs för säker isbrytning.

Fakta om projektet

Doktorand
Magnus Boström
Huvudhandledare
Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare
Cecilia Österman, Carl Hult, Linnéuniversitetet
Finansiärer
Sjöfartsverket, Trafikverket, Stena Rederi AB
Tidsplan
Aug 2013 – Aug 2020
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)
Länk till avhandlingen
Creating clarity and managing complexity through co-operation and communication: The case of Swedish icebreaker operations

Mer om projektet

En stor del av alla godstransporter till och från Sverige sker med fartyg. För att möjliggöra detta även vintertid har Sjöfartsverket ett antal isbrytare till sitt förfogande. Alla handelsfartyg som uppfyller ställda kriterier (fartygsstorlek och maskinstyrka) erhåller isbrytarassistans vid behov. Tidigare forskning inom området har fokuserat på fysiska aspekter av isbrytning, till exempel fartygens konstruktion, is-bildning och is-utbredning samt trafikplanering. Dock har människans roll i det komplexa system där isbrytaren ingår ännu inte studerats, något som detta projekt syftar till att göra.

Vid isbrytarassistans krävs det ofta att en isbrytare passerar mycket nära det handelsfartyg som har fastnat i isen, just för att isbrytaren rent fysiskt ska kunna bryta loss fartyget. Det korta avståndet reducerar även säkerhetsmarginalen fartygen emellan, och här antas kommunikationen ha betydelse; missförstånd eller fördröjd respons efter ordergivning kan resultera i en kollision. Genom att jag studerar muntlig kommunikation är min ambition att belysa goda exempel och identifiera situationer där kommunikationen kan vara problematisk, och därmed kunna bidra till verksamhetens fortsatta säkerhetsutveckling.

Det andra fokusområdet rör individens personliga kompetens. Utbildning, praktiskt lärande och erfarenhet är tre ledord som har identifierats som nödvändiga komponenter för en säker isbrytarverksamhet. Formen för detta (teori, simulator, ombord), ordning och omfattning kan variera. Denna del av forskningen syftar till att studera hela kedjan, processen, då en individ utvecklas från novis till expert inom området isbrytning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.