Projekt: Säkrare läkemedelsanvändning bland personer med polyfarmaci genom rådgivning och eHälso-stöd

Projekt: Säkrare läkemedelsanvändning bland personer med polyfarmaci genom rådgivning och eHälso-stöd

Detta projekt har som mål att förbättra individers kunskap om sina läkemedel och påminna om vilka åtgärder man bör vidta för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Detta ska ske med hjälp av information på vårdcentral eller apotek och med en app på mobilen eller läsplattan.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Lehnbom
Övriga projektmedlemmar
Linnéuniversitetet: Mirjam Ekstedt, Igor Adelsjö, Lina Nilsson.
Karolinska Institutet: Maria Flink, Axel Carlsson, Niklas Zethraeus, Mesfin Kassaye Tessma.
Jönköpings universitet: Marie Ernsth-Bravell.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Karoliska institutet, Jönköpings universitet
Finansiär
Forte
Tidsplan
2017-2020
Ämne
Farmaci, vårdvetenskap. (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Systems Safety in Health Care (SSiHC) som består av ett nätverk av forskare från olika universitet och institutioner med patientsäkerhet och patientmedverkan som ett gemensamt fokus.

Mer om projektet

Läkemedel är den allra vanligaste behandlingen som ges inom hälso- och sjukvården. Äldre personer har ofta fler än 5 förskrivna läkemedel (polyfarmaci) vilket kan leda till läkemedelsrelaterade problem, särskilt om man inte tar läkemedel i angiven dos eller vid rätt tidspunkt. Den läkemedelsinformation patienter får på sjukhus är ofta varken tillräcklig eller individanpassad. Detta projekt har som mål att förbättra individers kunskap om sina läkemedel och påminna om vilka åtgärder man bör vidta för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Detta ska ske med hjälp av information på vårdcentral eller apotek och med en app på mobilen eller läsplattan.