Hällristning

Projekt: Samburu rock art – a unique cultural heritage

Det övergripande syftet med detta projekt är att dokumentera och förmedla den unika och än idag pågående hällristningstraditionen bland Samburu i norra Kenya för att skapa en socialt hållbar kulturturism.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Skoglund
Övriga projektmedlemmar
Joakim Goldhahn, Sada Mire, Ebbe Westergren och Steven Labarakwe
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Empower the Northern Frontier
Finansiär
Svenska institutet
Tidsplan
220501–240431
Ämne
Arkeologi (Institutionen för kulturvetenskaper)

Mer om projektet

Samburufolket i norra Kenya kämpar för att överleva i en fattig och marginaliserad region som kännetecknas av stora ökenområden. Detta projekt ska utveckla kulturarvet för att stärka den lokala ekonomin och locka besökare till regionen.

I detta projekt arbetar Linnéuniversitetet tillsammans med NGOn Empower the Northern Frontier för att bygga upp lokal kompetens i att dokumentera och förmedla den unika pågående hällbildstraditionen bland Samburufolket i norra Kenya.

Våra erfarenheter av dokumentation och förmedling kommer att delas med Samburufolket, vilket gör det möjligt för lokalsamhällen att stärka äganderätten samt dokumentera och bevara hällbilder och relaterade berättelser. Genom att göra denna unika hällbildstradition tillgänglig för en bredare publik kan en hållbar kulturturism utvecklas som stärker den lokala ekonomin.