spelifierat miljöhus

Projekt: Samverkan för ett spelifierat miljöhus

Kan det vara roligt att återvinna? I detta projekt svarar vi på denna frågan genom att bygga ett nytt typ av sorteringshus. I samband med detta studerar vi hur spelifiering kan leda till en bättre sortering.

Fakta om projektet

Projektledare
Joacim Rosenlund
Övriga projektmedlemmar
Anna Augustsson och Miralem Helmefalk, Linnéuniversitetet; Adam Palmquist, Göteborgs universitet; Maria Rutensköld, fristående arkitekt
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Kretslopp Sydost, Fastighetsägarna, Kalmar City, Kalmarhem
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2022
Ämne
Miljövetenskap (Fakulteten för hälso och livsvetenskap: Inst. för Biologi och miljö)
Entreprenörskap (Ekonomihögskolan: Inst. för organisation och entreprenörskap och Inst. för marknadsföring)

Det spelifierade miljöhuset
Det spelifierade miljöhuset är placerat utanför bostadshuset Kajalen i Kalmar.

Mer om projektet

I äldre stadskärnor såsom på Kvarnholmen i Kalmar trängs lägenheter med butiker och restauranger, vilket försvårar avfallshanteringen. I detta projekt vill vi bygga ett miljöhus som både är funktionellt och tilltalande. Miljöhuset kommer att ha en unik form och en utsida av spegelglas. Här kommer det gå att sortera sex olika fraktioner av hushållsavfall.

För att nå dit behöver projektet genomföras i samverkan mellan forskare, arkitekter, avfallsbolag och andra intressenter. Vi behöver också jobba över disciplingränser och har därför med oss forskare i miljövetenskap, entreprenörskap och marknadsföring.

Under projektet kommer forskning om samverkansprocessen genomföras för att få mer kunskap om hur samarbeten över sektors och disciplingränser fungerar. Miljöhuset kommer också att fungera som ett labb för spelifiering. Spelifiering handlar om att använda spelmekanismer, såsom rankning, poäng och medaljer. Detta för att motivera besökare till en bättre sortering och ökad miljömedvetenhet. Kanske får besökaren en applåd efter sin sortering! Kan det till och med vara roligt att sortera?

Film om det spelifierade miljöhuset

 

Läs mer

Nyhet från invigningen det spelifierade miljöhuset (december 2021)

 

Samverkan för ett spelifierat miljöhus - logotyp