damm med växter

Projekt: Sanering med växter i Östersjöregionen (BAPR)

Detta projekt syftar till att öka användningen av grön teknik för att minska föroreningar och utsläpp i södra Östersjöområdet. Saneringen med växter i Östersjön med hjälp av föreslagen teknik kan bidra till en ökad marknad för miljöfrämjande metoder. Projektet passar väl in i EU:s strategi för Östersjöområdet och kan bidra till en effektiv miljöhantering av förorenade områden.

Fakta om projektet

Projektledare
William Hogland
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Jelena Lundström
Deltagande organisationer
- Linnéuniversitetet, Sverige (huvudpartner)
- NSR AB, Sverige
- Gdańsk University of Technology, Polen
- Klaipėda University, Litauen
- Gdańsk Municipal Waste Management, Polen
- Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Litauen
- Hässleholm Miljö AB, Sverige
Associerade partner
- Svenska ambassaden i Warszawa, Polen
- Roskilde Universitet, Danmark
- Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettland
- IUC Syd, Sverige
Finansiär
Interreg South Baltic (total budget EUR 1 357 300)
Tidsplan
1 juni 2019–5 maj 2022
Ämne
Miljöteknik (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att förhindra spridning av markföroreningar, vilket är en stor utmaning på europeisk nivå. Hotet från föroreningar med tungmetaller är en direkt följd av spridningen i näringskedjan: jorden–växter (det vill säga grödor)–djur och slutligen möjligheten till ackumulering i människokroppen. Projektet fyller nischen för grön, teknisk innovation som knyter samman jordbruk, industri och grön teknik för an renare miljö.

Den övergripande avsikten med projektet är att öka den gränsöverskridande medvetenheten om tillgängliga växtsaneringstekniker för att rensa marken från föroreningar som olja, industrirelaterade föroreningar, tungmetaller, näringsämnen och mikroplaster genom att öppna nya arenor för samarbeten som fokuserar på en cirkulärekonomisk strategi.

Projektet kommer att visa upp saneringslösningar och energiproduktion från odlade grödor som använts för att rengöra förorenad mark. Det kommer även att skapa ett nätverk för att utbyta gränsöverskridande kunskap om de bästa praktiska miljöfrämjande lösningarna.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Environmental Science and Engineering Group (ESEG).

Läs/lyssna mer

baltic phytoremediation BAPR logotyp

Projektet finansieras av

Interreg-logotyp samt EU-flagga

Projektets resultat

 

Evenemang

 

Fotogalleri

Gröda i förorenad mark
Tavlan ”Under ytan” i akrylfärg, av Per Branthle, Studerandeavdelningen, Linnéuniversitetet, 2022
Föregående bild Nästa bild
Växten Kalanchoe Blossfeldiana
Kalanchoe Blossfeldiana (våreld, höstglöd), en av de växter som kan komma att användas i studien. Hogland
Föregående bild Nästa bild
Växten Kalanchoe Blossfeldiana
Kalanchoe Blossfeldiana (våreld, höstglöd), en av de växter som kan komma att användas i studien. Hogland
Föregående bild Nästa bild
Mötesgrupp
BAPR mötesgrupp i Kalmar, 30 juni 2022. Jelena Lundström
Föregående bild Nästa bild

Medarbetare