silhuett av flicka med formler skrivna och en sol som skiner igenom silhuetten

Projekt: Science4Girls

I detta projekt arbetar elever, lärare och forskare sida vid sida för att utveckla och implementera aktiviteter för inlärning inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM). Det övergripande temat är klimatförändringar. Syftet är att använda olika digitala verktyg för att öka flickors engagemang inom dessa ämnen och i förlängningen öka deras intresse för STEM-relaterade utbildningar.

Fakta om projektet

Projektledare
Martin Östlund
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Katrin Lindwall, Rebecka Green, Katarina Rönndal
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lacko internationella grundskola, Sverige; University of Eastern Finland, Finland; Universidade de Lisboa, Portugal; Pasvalys Lėvens Basic School, Litauen; Gheorghe Titeica School, Rumänien; Srednja elektro-računalniška šola, Slovenien; Working with Europe, School of Vilafant, Spanien
Finansiär
Delfinansierat av EU:s Erasmus+-program
Tidsplan
1 nov 2020–31 okt 2022
Ämne
Datavetenskap, medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Science4girls.eu

Mer om projektet

STEM står för science, technology, engineering, and mathematics – på svenska naturvetenskap, teknik och matematik. Projektet Science4Girls kommer att ta itu med den viktiga uppgiften att utveckla flickors nyfikenhet gentemot naturvetenskapliga och tekniska utmaningar, och uppmuntra dem att överväga att i framtiden arbeta inom dessa områden. En del nya digitala verktyg och metoder kommer att användas för att uppnå målen ovan.

Att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos flickor har varit en ständig utmaning för många andra projekt och intressenter inom området utbildning. Science4Girls kommer dock att utforska detta ämne genom att specifikt ta hänsyn till följande innovativa aspekter:

  • Få förståelse för flickors nuvarande ambitioner och värderingar, och använda detta för att dra nytta av deras intresse för vetenskap och teknik.
  • Utforska potentialen hos öppen vetenskap i skolan för att utforma och sprida lockande inlärningsinitiativ inom dessa områden, baserade på utmaningar och aktörer från verkligheten.
  • Utforska hur aktuella och angelägna problem kopplade till klimatförändringar kan vara en motiverande drivkraft och skapa engagemang för aktiviteter för lärande.

Linnéuniversitetet deltar i detta arbete som projektkoordinator. Dessutom kommer vi att utforska de aspekter som anges ovan genom att föreslå särskilda inlärningsaktiviteter som kopplar samman naturvetenskap, teknik, nya digitala verktyg för lärande och konkreta skolövningar. Detta kräver ett nära samarbete mellan olika intressenter för att säkerställa att alla mål uppnås.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Projektets webbplatsen: https://science4girls.eu/

Medarbetare