Orange klippa

Projekt: Selektiv utvinning av kritiska råvaror från primära och sekundära källor (Biorecover)

Den globala efterfrågan på metaller ökar hela tiden medan tillgängliga resurser minskar. Projektet kommer att utveckla den industriella bioteknologin, så kallad "biomining", för att utvinna kritiska råvaror.

Fakta om projektet

Projektnamn
Utveckling av en innovativ hållbar strategi för selektiv utvinning av kritiska råvaror från primära och sekundära källor
Projektledare
Mark Dopson
Övriga projektmedlemmar
Nathan van Wyk, Magnus Ståhle, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, CETIM (Spain; coordinator), Mytilineos (Greece), Magnesitas Navarra S.A. (Spain), University of Copenhagen (Denmark), University of Coimbra (Portugal), The university of the Witwatersrand (South Africa), University of Cape Town (South Africa), Tecnidas Reunidas (Spain), AlgaEenergy (Spain), Johnson Mattey (United Kingdom), Francisco Albero S.A.U. (Spain), Vertech Group (France), LGI Consulting (France)
Finansiär
Projektet finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020
Tidsplan
2019-11-01 till 2022-10-31
Ämnen
Mikrobiologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Systembiologi av mikroorganismer
Webbsida
https://biorecover.eu/

Logga: Med stöd från Europeiska unionens program Horisont 2020

Mer om projektet

Projektet Biorecover kommer att undersöka nya, hållbara och säkra bioteknologier för utvinning av en rad kritiska råvaror från sekundära och primära källor. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller från bauxitrester, magnesium från lågklassigt mineralavfall och platinagruppsmetaller från flotationsavfall. Tre huvudsakliga tillvägagångssätt kommer att användas för att nå de förväntade målen: (1) Avlägsning av de största föroreningarna som finns i råmaterialkällorna för att uppnå större tillgänglighet av metallerna. (2) Utvinning av dessa metaller med hjälp av mikroorganismer för att få ut lakvatten innehållande metallerna. (3) Utveckling av en teknik för utvinning av metaller med hög selektivitet och renhet. Återanvändning av de metallerna kommer också att studeras (bromsbelägg, syresensorer, pulvermg & katalysatorer).

De olika stegen i processerna ger en modulär design som ökar flexibiliteten i hur de kan nyttjas. Samhällets medvetenhet, förtroende och acceptans om vikten av råvaror kommer att adresseras i en kommunikationskampanj och i undersökningar av allmänhetens uppfattning.

För att lyckas med detta ambitiösa projekt kommer ett tvärvetenskapligt konsortium som täcker hela värdekedjan (från leverantörer till slutanvändare) att vara involverat.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Systembiologi av mikroorganismer och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.