sjuksköterska med armarna i kors som håller i ett stetoskop

Projekt: Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare

Hur de elever som utbildar sig till undersköterskor, och i stor utsträckning kommer att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg, i sina utbildningar förbereds för de sexuella trakasserier som förekommer på deras framtida arbetsplatser är ett outforskat område. Projektet ska därför undersöka detta på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Fakta om projektet

Projektnamn
Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare: Hur kan gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram ge kunskap och förebygga?
Projektledare
Maria Hedlin
Övriga projektmedlemmar
Eva Klope
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Under senare år har sexuella trakasserier uppmärksammats som ett problem inom många av arbetsmarknadens sektorer, bland annat inom vårdsektorn. Undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg är särskilt utsatta i denna sektor. Forskningen har visat att det främst är tredje part såsom patienter och omsorgstagare som utsätter personalen. Det kan dock vara svårt att få gehör för personalens utsatthet i en verksamhet där deras arbete är att visa omsorg om andra.

Samtidigt betonas allt mer social hållbarhet, det vill säga att medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö, trivas och vilja stanna på sina arbetsplatser. För att uppnå ett hållbart arbetsliv, och i ett arbete för att förbättra arbetsmiljön för framtidens undersköterskor, är det viktigt att motverka sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare.

Hur de elever som utbildar sig till undersköterskor, och i stor utsträckning kommer att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg, i sina utbildningar förbereds för de sexuella trakasserier som förekommer på deras framtida arbetsplatser är ett outforskat område. Detta projekt avser därför att undersöka gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Projektets övergripande syfte är att bidra med kunskap som ger ökade möjligheter att hantera, stoppa, förebygga och arbeta mot sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare. Inom projektet kommer vi att undersöka utbildningsdokument och läromedel. Vi ska också intervjua elever, lärare och praktikhandledare (APL-handledare) på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning.

Medarbetare