Emojisar som går från ledsen till glad

Projekt: ShareToWell – Validering av olika språkversioner av de numeriska skattningsskalorna för välbefinnande

Syftet med projektet är att tillhandahålla ett tillförlitligt och giltigt verktyg för att bedöma välbefinnandet vid de olika EUniWell-universiteten. Verktyget är avsett att stödja gemensamma studie- och forskningsprogram, skapa synergier och förbättra individernas välbefinnande.

Läs mer på projektets engelska sida.

EUniWell Logotyp