generic project info

Projekt: "Should I stay or should I go": En studie om lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats

Fakta om projektet

Projektledare
Lydia Kwak, Karolinska institutet
Övriga projektmedlemmar
Per Lindqvist (Linnéuniversitetet), Christina Björklund (KI), Gunnar Bergström (HiG), Jeffrey Casely-Hayford (Doktorand KI)
Finansiär
Forte (Forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd)
Tidsplan
2020–2023
Ämne
Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Att behålla lärare är en av de stora utmaningar som många skolor står inför idag. De negativa konsekvenserna för skolor med hög läraromsättning är stora och behovet är stort av att minska omsättningen. Projektets syfte är att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt kring vilka specifika åtgärder som behövs för att behålla lärare. Till skillnad från majoriteten av tidigare studier kommer vi undersöka detta både på individnivå (lärarnivå) och aggregerad nivå (skolnivå). Ansökan bygger på ett omfattande gediget befintligt tvärsnittsmaterial (n=5000 lärare) samt från ett tidigare projekt där vi har en unik möjlighet att över 24 månader följa 700 lärare från 20 kommunala grundskolor. Under projektet kommer även en ny datainsamling göras som består av intervjuer med utbildningsförvaltningar, rektorer samt lärare vid skolor som trots bortstötande omständigheter verkar ha låg läraromsättning. Projektets resultat kommer att ligga till grund för rekommendationer för hur beslutsfattare och skolor kan göra för att behålla lärare. Projektet genomförs i samverkan med forskare från Karolinska institutet.

Länk till projektets hemsida.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).