trädgren med löv i motsol

Projekt: SimWood

SimWood är ett forskningsprojekt som syftar till att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, speciellt i Uppvidinge kommun. Projektet riktar sig till många olika målgrupper och samverkar med ett antal olika aktörer.

 Projektet avslutades i maj 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Göran Gustavsson (Energikontor Sydost)
Projektmedlemmar, Linnéuniversitetet
Rikard Jakobsson, Daniel Nilsson, Bengt Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Södra, Skogsstyrelsen, Skogsbränsle Småland, Uppvidinge kommun, Bioenergigruppen i Växjö, Länsstyrelsen Kronoberg, Stora Enso, andra sågverk och skogsägare
Finansiär
EU:s sjunde ramprogram
Tidsplan
nov 2013-okt 2017
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Energikontorsydost.se/l/projekt/1805

Mer om projektet

SimWood, som är en förkortning av Sustainable Innovative Mobilisation of Wood, är ett fyra år långt projekt inom sjunde ramprogrammet som påbörjades i november 2013. Det handlar om att omvandla forskningsresultat till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen. Genom att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, leder det till en ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun i detta projekt.

Målgrupperna är många, från stora skogs- och energibolag till små självverksamma privata skogsägare. En stor del av insatserna kommer att vara utbildning av målgrupperna och då ofta i konkreta situationer i fält.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare