Bild ur en bok där ett fartyg attackeras

Projekt: Sjöröveri och suveränitet i det maritima Sydöstasien (ca 1850-1910)

Sjöröveri antas ofta i princip ha försvunnit från världens hav efter mitten av 1800-talet. I Sydöstasien, fortsatte dock pirater att utgöra ett stort problem fram till början av 1900-talet. Baserat på samtida koloniala källor undersöker projektet hur de europeiska och amerikanska kolonialmakterna definierade sjöröveri och hur de agerade för att få bukt med det, samtidigt som de ökade sin politiska, ekonomiska och militära makt i Sydöstasien.

Fakta om projektet

Projektledare
Stefan Eklöf Amirell
Deltagande organisationer
Lunds universitet
Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond
Tidplan
2013–2017
Ämne
Historia