tjej och kille som spelar padel

Projekt: Skador inom svensk padel

Syftet med denna studie är att kartlägga skadepanoramat av såväl akuta som överbelastningsskador hos kvinnliga och manliga utövare av padel. Informationen från detta projekt kan vara värdefull i arbetet med att identifiera riskfaktorer för padelskador och skadeförebyggande strategier.

Fakta om projektet

Projektledare
Sofia Ryman Augustsson
Övriga projektmedlemmar
Fabian Lundin, Aleris Rehab Liljeholmen samt docent Emma Haglund och docent Charlotte Olsson, Högskolan i Halmstad
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Aleris Rehab Liljeholmen
Samarbete
Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Halmstad
Tidsplan
Nov 2021–dec 2026
Forskningsämne
Idrottvetenskap (Institutionen för idrottvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Finansiär
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS), delfinansierar

Mer om projektet

Padel anses vara den snabbast växande sporten i världen, med mer än tio miljoner människor som utövare. Emellertid har flera kliniker i Sverige rapporterat om skador, av både överbelastnings- och traumatisk karaktär (akut skada), i samband med padelspel. Litteraturen är dock begränsad när det gäller skadepanoramat i padel och hittills finns endast ett fåtal vetenskapliga publikationer inom området. Syftet med detta projekt är således att kartlägga skadepanoramat av såväl akuta som överbelastningsskador hos kvinnliga och manliga utövare av padel.

Denna studie kommer genomföras som en kohortstudie i två delar. I första delen kommer en retrospektiv enkätundersökning att användas. Deltagarna är kvinnliga och manliga padelspelare, både på motions- och tävlingsnivå, med minst sex månaders erfarenhet inom sporten. I nästa del kommer skador att registreras prospektivt under ett års tid för padelspelare på motions- och tävlingsnivå som är registrerade som medlemmar hos någon av Sveriges padelföreningar.

Skadorna kommer registreras med hjälp av ett tidigare utvecklat formulär för akuta och överbelastningsskador. Akut skada definieras som en plötsligt uppkommen skada som har en klart definierbar orsak eller starttidpunkt och som gett upphov till en icke reversibel deformation av vävnaden. Exempel: fraktur, broskskada och luxationer, samt ruptur av ligament, muskel och/eller sena. Överbelastningsskada definieras som en skada som gradvis har uppstått som följd av överbelastning över tid, utan definierbar orsak eller starttidpunkt. Vidare kommer data att registreras gällande träningsfrekvens, intensitet och volym, samt mängd och typ av skadeförebyggande träning.

Informationen från detta projekt kan vara värdefull i arbetet med att identifiera riskfaktorer för padelskada och skadeförebyggande strategier.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin.

Länkar