En stubbe i enn skog, täckt med mossa högst upp

Projekt: Skogens hälsofrämjande värden och effekter

Intentionen är att utforska och beskriva människors upplevelser av skogen och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.

Fakta om projektet

Projektledare
Susanne Knutsson
Övriga projektmedlemmar
Ulrica Hörberg och Johan Bergh, Linnéuniversitet
Finansiär
Södra, IKEA och Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 april 2023–
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap) och skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Vi vet idag att skogen har betydelse för oss människor. Men, vi behöver mer kunskap om vad det är i skogen som är av betydelse, varför det har betydelse och hur.

Syftet med det här projektet är att utforska och beskriva människors upplevelser av skogen och skogsboendet och dess betydelse för välbefinnande och hälsa. Personer som deltar är de som vistats i ett skogsboende i några dagar. Intentionen med projektet är att resultatet kan medverka till att skogens värde för människans hälsa och välbefinnande lyfts fram och att konkreta hälsofrämjande åtgärder och behandlingar för vissa sjukdomstillstånd som kan öka människans hälsa i vardagen utvecklas.

Projektet består av 4 delstudier och är en del av forskningen i forskargruppen Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Medarbetare