skolkorridor

Projekt: Skolan som skyddsfaktor

Målet med detta projekt är att identifiera och analysera framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som använder alkohol och narkotika.

Fakta om projektet

Namn
Skolan som skyddsfaktor: En analys av framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som använder alkohol och narkotika
Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
David Wästerfors, Lunds universitet; Sophia Yakhlef, Högskolan Kristianstad; Yaka Matsuda, Hiroshima University, Japan; Galina Lokareva och Nadiya Stadnichenko, Zaporizhzhya National University, Ukraina; Rikke Greve, Caroline Andersson, Belinda Färdig, Lina Olsson
Tidsplan
2018–
Forskningsämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera

  1. hindrande och främjande faktorer i gymnasieskolans organisatoriska och praktiska arbete med elever som har problem med alkohol och narkotika;
  2. lärares och andra professionella aktörers förutsättningar att hjälpa elever med alkohol- och narkotikaproblem till framgång i det svenska skolsystemet;
  3. aspekter av betydelse för dessa ungdomars inkludering, lärande och förändring i relation till deras skolgång;
  4. aspekter av betydelse för dessa ungdomars identitetsskapande i relation till skolsituationer.

Studien har sin metodologiska utgångspunkt i etnografisk tradition (insamling och analys av intervjuer, fältanteckningar och dokument i flera kommuner i Sverige inom ramen för gymnasieskolans verksamhet, socialtjänst och öppna behandlingsenheter).

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).

Medarbetare

Länkar