symbolisk bild på en linnea

Projekt: Smart cities – projekt Ready

Ready-projektet är ett internationellt forskningsprojekt på fem år (2014-2019), finansierat av Europeiska kommissionen, med fokus på att implementera avancerade energilösningar.

Detta projekt avslutades sommaren 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Leif Gustavsson
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Ambrose Dodoo, Krushna Mahapatra, Marcelo Milrad, Ilir Jusufi, Alisa Sotsenko, Jorge Zapico
Deltagande organisationer
24 danska, svenska, litauiska, österrikiska och franska partner (bland annat universitet, kommuner, tillverkare, konsulter); se www.smartcity-ready.eu/partners
Finansiär
EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik
Tidsplan
2014-2019
Ämne
Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik
Webbplats
Smartcity-ready.eu

Mer om projektet

Ready-projektet inom Smart Cities är ett internationellt forskningsprojekt på fem år (2014-2019), finansierat av Europeiska kommissionen. Ready står för Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions. Projektet fokuserar på att implementera avancerade energilösningar och har partner från Sverige, Danmark, Litauen, Österrike och Frankrike. En av de svenska partnerna är forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) vid Linnéuniversitetet.

Målet och fokuset är:

  • Att utveckla och demonstrera ett smart och CO2-neutralt område med renoverade byggnader i Växjö och Aarhus där sociala, ekonomiska och miljömässiga hänsyn är likställda och noggrant bedömda som en del av lösningens utformning.
  • Att demonstrera intelligenta koncept och metoder där enheter för energianvändning och -produktion samverkar på ett intelligent sätt.
  • Att utveckla och demonstrera smarta och innovativa byggnads- och systemkoncept färdiga för storskalig marknadsföring och reproduktion lokalt, i Sverige och i Europa.

Projektet i Växjö

I Växjö kommer närmare 400 hyreslägenheter och en stor kontorsbyggnad att byggas om med hjälp av innovativa, energibesparande lösningar. Lågtemperatur-fjärrvärme, värmeåtervinning från avloppsvatten och solfångare kommer bland annat att utnyttjas. Individuell övervakning och omedelbar visualisering av el-, varmvatten- och kallvattenförbrukning kommer också att finnas tillgängligt. Ett av de mätbara målen är besparingarna inom värmeenergi, som uppskattas till 50 %.

Linnéuniversitetets delar av projektet är huvudsakligen:

  • Forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) kommer att bidra med sin forskning inom detta område.
  • Forskare inom medieteknik ska utveckla mobila applikationer, visualiseringsverktyg och gränssnitt för att behandla och presentera relevant data i samband med energiförbrukningen i lägenheter.

Medarbetare