hand som hälsar på en robothand

Projekt: Smart industri

Målet med detta projekt är att utveckla kurser på avancerad nivå inom området maskinteknik utifrån näringslivets kompetensbehov. Projektets målgrupp är företag som tillverkar diskreta produkter, vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter.

Fakta om projektet

Projektledare
Lars Håkansson
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Mirka Kans, Gunnar Bolmsjö, Tobias Schauerte, Diana Unander, Izudin Dugic, Samir Khoshaba
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Volvo CE, Kalmar Global Equip (Cargo Tech Sweden), Wexiodisk AB, Centrum för informationslogistik AB (CIL), Additivt teknikcenter i Hultsfred AB, Växjöregionens teknikföretag (GoTech), NIBE AB
Finansiär
KK-stiftelsen
Tidsplan
1 september 2019–28 februari 2021 (steg 1)
Ämne
Maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Målet med detta projekt är att utveckla kurser på avancerad nivå utifrån näringslivets kompetensbehov, men också att utveckla flexibla metoder för kursutveckling, genomförande, antagningsprocess etc. som möter behoven inom industrin. Laborativa moment utförs bland annat i EPIC-laboratoriet. Projektets målgrupp är företag som tillverkar diskreta produkter, vilket inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter.

Projektet Smart industri syftar till att möta tillverkande företags behov av att stärka kompetens- och konkurrenskraft. Detta inkluderar såväl underleverantörer som företag som både utvecklar och tillverkar egna produkter. I steg 1, detta projekt, kommer pilotkurser om 10-15 hp att utvecklas och genomföras i samarbete med industrin enligt deras önskemål.

Specifika delmål för projektet Smart industri del 1 är:

 1. Pilotkurser på avancerad nivå om 10-15 hp
 2. Metoder för kursutveckling
 3. Pedagogisk metod för genomförande
 4. Administrativa metoder för antagning och validering
 5. Större nätverk av medverkande företag
 6. Ett planerat kursutbud som möter steg 2 av projektet
 7. Ansökan om steg 2 av projektet

Projektets aktiviteter består av:

 • Utveckling av pilotkurser
 • Utveckling av metoder för genomförande och kursutveckling
 • Utveckling av administrativa metoder som inkluderar antagning och validering.
 • Genomförande av kurser
 • Bygga upp ett större nätverk av medverkande företag
 • Ta fram ett förslag på kursutbud som möter steg 2
 • Framtagning av ansökan om steg 2

Kärnan i projektet bildas av pilotkurserna som utvecklas tillsammans med medverkande företag enligt deras önskemål. Medverkan sker på olika sätt, vid till exempel utveckling av kurser och kursmaterial samt vid undervisning, men också med experimentuppställningar. Ämnen för kurserna som utvecklas i projektet kommer preliminärt att ligga inom områden som robotisering, industrins digitalisering, kvalitetsstyrning och tillämpad mekanik. Kurser som kommer att utvecklas och ges för yrkesverksamma inom industrin, kommer ämnesmässigt att vara delmängder av motsvarande planerade och kommande kurser i universitetets ordinarie utbud.

Projektets resultat och nytta är att stärka kompetens- och konkurrenskraft samt innovationsförmåga hos medverkande företag, men också att förstärka plattformen för samverkan mellan industrin och forsknings- och utbildningsmiljön Maskinteknik vid Linneuniversitetet, vilken projektet är en del av.

Kurser inom projektet

Medarbetare