kraftledningar mot en röd himmel, med inlagda diagram

Projekt: Smart mätning hållbar elförbrukning i Kalmar

I samarbete med Kalmar Energi syftar detta projekt till att öka vår förståelse för faktorer som påverkar människors elanvändning, samt hur dessa faktorer påverkar fördelningen av elförbrukningen över tid.

Fakta om projektet

Projektledare
Giangiacomo Bravo
Övriga projektmedlemmar
Tobias König, Linnéuniversitetet; Mikael Westling, Kalmar Energi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar Energi
Finansiär
Kalmar kommun
Tidsplan
1 jan 2024–31 dec 2025
Ämne
Statistik (Institutionen för nationalekonomi och statistik, Ekonomihögskolan)
Samhällsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det har uppstått mycket debatt de senaste åren kring elproduktion och elförbrukning i Sverige. Detta är å ena sidan kopplat till en ökad oro för klimatförändringarna och dess konsekvenser. Å andra sidan utgör stigande elpriser en betydande belastning för svenska hushåll, särskilt mindre rika, och har resulterat i omfattande politisk debatt och oro över rättvisa fördelningar.

Det finns indikationer på att prisökningar sammantaget leder till en minskning av elanvändningen, vilket är i linje med vad som har registrerats i södra Sverige det senaste året. Däremot är vetenskapliga bevis för huruvida, och i vilken utsträckning, priser har en orsaksmässig inverkan på energibesparingar fortfarande få.

Detta projekt syftar till att öka vår förståelse för faktorer som påverkar människors elanvändning, samt hur dessa faktorer påverkar fördelningen av elförbrukningen över tid. För cirka två år sedan började Kalmar Energi installera smarta mätare som samlar in förbrukningsdata i realtid och erbjuda nya avtalsformer såsom timpriser, vilket skapar exogen variation bland konsumenterna.

Tillsammans med de förändringar i elpriserna som inträffade under samma period, representerar denna uppställning ett kvasinaturellt experiment som ger en unik möjlighet att förstå hur priser, ekonomiska arrangemang (typer av avtal etc) och teknisk innovation (smarta mätare) påverkar icke-kommersiella konsumenters beteende. Vårt projekt kommer att informera beslutsfattare och makthavare om hur man kan utforma policyer som riktar sig till konsumenter (eller specifika konsumentgrupper) för att mer effektivt uppmuntra dem att minska sin konsumtion och/eller övergå till att konsumera under lågtrafik.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Computational Social Sciences och Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Medarbetare