illustration av vågor

Projekt: Smart tillgångsförvaltning för fjärrvärmesystem i Östersjöregionen (BSAM)

Det är en stor utmaning att nå Europa 2020-målen för energi och miljö. Ett verktyg för att minska beroendet av fossila bränslen är fjärrvärme. Syftet med detta projekt är att utveckla metoder, samarbetsprocesser över landsgränser och kunskap inom så kallad effektiv tillgångshantering, det vill säga digitalisering av distributionsnäten för fjärrvärme.

Fakta om projektet

Projektledare
William Hogland
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Jelena Lundström
Deltagande organisationer
- Linnéuniversitetet, Sverige (huvudpartner)
- SweHeat & Cooling (the Swedish Council for District Heating), Sverige
- Öresundskraft, Sweden
- Opec Gdynia, Polen
- Gdańsk University of Technology, Polen
- Lithuanian District Heating Association, Litauen
- Klaipeda University, Litauen
Associerade partner
- Energiföretagen Sverige (Swedenergy), Sverige
- Energiforsk, Sverige
- Nybro Energi, Sverige
- Svenska ambassaden i Warszawa, Polen
- Roskilde Universitet, Danmark
- ISM University, Litauen
Finansiär
Interreg South Baltic (total budget EUR 1 302 500)
Tidsplan
1 juni 2019–5 maj 2022
Ämne
Miljöteknik (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det är en stor utmaning att nå Europa 2020-målen och det som följer därefter; att såväl öka energieffektiviteten med 20 % som minska CO2-utsläppen. Dessutom kommer EU, som är världens största importör av energi (400 miljarder Euro motsvarande cirka 53 % av hela energibehovet), att under de kommande åren stå inför ett stort återinvesteringsbehov för modernisering av befintlig infrastruktur, såsom fjärrvärmenät.

Idag är alltför många länder beroende av kol och rysk gas. De nordiska länderna har visat att systemet med fjärrvärme är ett verktyg för att minska beroendet av fossila bränslen och ta steget till cirkulär ekonomi. Den största nackdelen med fjärrvärme är kapitalbehovet, ineffektiv drift (förluster); uttryckt i ekonomiska termer – låg kapitalavkastning och ett omfattande utbytesbehov.

En så kallad effektiv tillgångshantering (SAM), en av de mest nödvändiga processerna baserad på datastyrda, förutsägbara underhållsmetoder, kommer att vara en lösning för att öka fjärrvärmens effektivitet och minska kapitalbehovet. SAM kommer att skapa såväl miljömässiga fördelar för Östersjöregionen som billigare värme för slutkunderna genom att använda befintliga tillgångar och resurser längre och mer effektivt (bränsle- och energibesparing).

Syftet med projektet är att utveckla metoder, samarbetsprocesser över landsgränser och kunskap för effektiv tillgångshantering. Metoder som utvecklas för fjärrvärme kan spridas till de allmännyttiga systemen för dricksvatten och avloppsledningar, gas, järnvägar och elöverföring.

Övergripande mål

  • Att identifiera hinder och framgångsfaktorer för utveckling och implementering av SAM; digitaliseringen av distributionsnät för fjärrvärme.
  • Att utveckla nationellt anpassade metoder för tillståndsövervakning av fjärrvärmenätverk och för inlärning.
  • Att fullt ut utnyttja moderna IKT-verktyg för datastyrt, förebyggande underhåll av fjärrvärmenätverk.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Environmental Science and Engineering Group (ESEG).

Bsam

Projektet finansieras av

Interreg-logotyp samt EU-flagga

Evenemang

Projektets resultat

Fotogalleri

-
Termografering av fjärrvärmeledningar. Arne Jensen AB
Föregående bild Nästa bild
-
Termografering av fjärrvärmeledningar. Arne Jensen AB
Föregående bild Nästa bild
Magnus Ohlsson och Roberto Grassi
Magnus Ohlsson (Öresundskraft AB) och Roberto Grassi (Adapis Georadar Teknik AB) är på gott humör efter att ha avslutat arbetet med att köra markradar. Öresundskraft AB
Föregående bild Nästa bild
person som flyttar en markradar-maskin
Roberto Grassi flyttar markradar-maskinen. Öresundskraft AB
Föregående bild Nästa bild
Laboratorietekniker Varvara Sachpazidou inspekterar systemvätskans kvalitet i VVS-system
Systemvätskor från indirekta energiöverförande kylsystem.
Varvara Sachpazidou, laboratorietekniker vid Linnéuniversitetet, inspekterar systemvätskans kvalitet i VVS-system. En visuell inspektion utförs för att hitta partiklar, röd rost, svart rost, magnetit och/eller miljöfarliga ämnen.
Lundström
Föregående bild Nästa bild

Medarbetare