kvinna luktar på burk i kylskåp

Projekt: Smarta lösningar i framtidens kylskåp för att minska matsvinn

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs, vilket är en stor källa till globala koldioxidutsläpp. Den här projektet ska arbeta med hur digital teknik och andra beteendeinterventioner kan hjälpa till för att minska matsvinn i hushållen. Fokus ligger på kylskåpet och praktiker runt det som skapar matsvinn.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Jorge Luis Zapico
Övriga projektmedlemmar
Björn Hedin (projektledare), Cecilia Katzeff och Rob Comber, KTH
Deltagande organisationer
KTH, Linnéuniversitetet
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2021
Ämne
Datavetenskap och medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Av världens totala livsmedelsproduktion kastas cirka en tredjedel bort, vilket är en av de största enskilda källorna till växthusgasutsläpp i världen. Detta projekt leds av KTH MID och ska fokusera på ett av de viktigaste områdena rörande matavfall, nämligen mat som kastas från kylskåp när den inte använts i tid.

Vi har för avsikt att utveckla och utvärdera digitalt styrda lösningar som syftar till att öka "matförsörjningsmedvetenheten". Lösningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med användare och utvärderas efter hand av svenska hushåll.